logo
Skip to content

Прессъобщения, 2009 г.

30.12.2009

БНБ обяви ОЛП за януари 2010 г.22.12.2009

Днес в БНБ се състоя среща между Управителния съвет на централната банка и българските народни представители в Европейския парламент.15.12.2009

Днес в Подгорица, Черна гора, се състоя церемонията по откриването на туининг проекта “Укрепване на регулаторния и надзорен капацитет на финансовите регулатори”.11.12.2009

Днес в Народното събрание на Република България бе представен Отчет на БНБ за първото шестмесечие на 2009 г. и Бюджет на БНБ за 2010 г.10.12.2009

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 от 2003 г. за статистиката на платежния баланс.30.11.2009

БНБ обяви ОЛП за декември 2009 г.30.10.2009

БНБ обяви ОЛП за ноември 2009 г.30.10.2009

Позиция на БНБ по повод изявленията на вицепремиера и министър на финансите г-н Симеон Дянков относно споразумение между правителството и БНБ.19.10.2009

БНБ пуска в обращение от 20 октомври 2009 г. златна възпоменателна монета „Св. Димитър Чудотворец”.16.10.2009

На свое заседание на 15.10.2009 г. УС на БНБ прие Тарифа за таксите на Централния кредитен регистър, в сила от 01.11.2009 г., която отменя досега действащата.16.10.2009

На 15 октомври 2009 г. на свое редовно заседание УС на БНБ прие промени в „Тарифа на RINGS” - Приложение № 2 от Правила и процедури за работа на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS.30.09.2009

БНБ обяви ОЛП за октомври 2009 г.24.09.2009

Управителят на БНБ Иван Искров представи том V от документалната поредица „Българска народна банка. Сборник документи”, съвместно издание на БНБ и Държавна агенция „Архиви”.11.09.2009

Българската народна банка пуска в обращение от 14 септември 2009 г. сребърна възпоменателна монета с нанесено оцветяване на тема "Грънчарство"09.09.2009

Днес Република България получи 148.7 млн. евро, с които се увеличават международните валутни резерви на Българската народна банка02.09.2009

Днес БНБ и Министерството на финансите приеха Указание 03-13009 за обслужване на сметки на бюджетни предприятия и бюджетни плащания, което влиза в сила от 1 ноември 2009 г.31.08.2009

БНБ обяви ОЛП за септември 2009 г.28.08.2009

Днес Република България получи 517 млн. евро, с които се увеличават международните валутни резерви на Българската народна банка31.07.2009

БНБ обяви ОЛП за август 2009 г.16.07.2009

УС на БНБ прие Наредба № 3, Наредба № 13, Наредба № 16, Наредба № 22 и изменения и допълнения на Наредба № 23.14.07.2009

Днес се проведе регулярна среща на ръководството на Асоциацията на банките в България и ръководството на Българската народна банка.30.06.2009

БНБ обяви ОЛП за юли 2009 г.29.06.2009

Приключи 79-ото Годишно общо събрание на Банката за международни разплащания (БМР), Базел, което се проведе от 27 до 29 юни 2009 г.11.06.2009

На 12 юни г-н Жан-Клод Трише, председател на Европейската централна банка, ще бъде удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на УНСС03.06.2009

Успешно приключи първият проект за техническа помощ с участието на БНБ30.05.2009

БНБ обяви ОЛП за юни 2009 г.30.05.2009

От 1 юни 2009 г. БНБ пуска в обращение като законно платежно средство нова банкнота с номинална стойност 5 лева, емисия 2009 година.19.05.2009

БНБ бе домакин на работна среща на Групата за контакти към Комитета на европейските банкови надзорници – CEBS.16.05.2009

БНБ пуска в обращение от 18 май 2009 г. сребърна възпоменателна монета c нанесен силикатен емайл „130 години Българска народна банка” с номинална стойност 10 лева.30.04.2009

БНБ обяви ОЛП за май 2009 г.30.04.2009

БНБ публикува брой 1 за 2009 г. на тримесечното издание „Икономически преглед”.29.04.2009

Днес управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2008 година.23.04.2009

УС на БНБ прие Наредба № 26 за финансовите институции Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за лицензите и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции и нова Наредба № 20 за издаване на одобрения по чл.11, ал.3 от Закона за кредитните институции. УС на БНБ разгледа заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като системен оператор на платежна система на „СОККРАТ” ЕАД.05.04.2009

За първи път в своята история БНБ отваря вратите си за свободен достъп на граждани по случай 130 години от основаването на институцията.02.04.2009

БНБ ще ръководи туининг проект за 1.2 млн. евро за Черна гора, финансиран от ЕК, „Укрепване на регулаторния и надзорен капацитет на финансовите регулатори”31.03.2009

БНБ обяви ОЛП за април 2009 г.27.02.2009

БНБ обяви ОЛП за март 2009 г.26.02.2009

Управителният съвет на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.20.02.2009

БНБ пуска в обращение от 23 февруари 2009 г. медна възпоменателна монета „110 години от рождението на Дечко Узунов” с номинална стойност 2 лева.19.02.2009

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Силвия Кирилова Кирилова.13.02.2009

БНБ публикува брой 4 за 2008 г. на тримесечното издание „Икономически преглед”, в което се представя анализ на основните тенденции на развитие в икономиката на България, влияние на външните фактори върху нея и очакванията за динамиката на макроикономическите показатели на страната през 2009 г.06.02.2009

Днес се проведе заседание на Националния съвет за платежни системи.30.01.2009

БНБ обяви ОЛП за февруари 2009 г.20.01.2009

Управителят на БНБ Иван Искров се обърна с молба към управителя на Чешката народна банка по повод недопустимото и оскърбяващо българското национално достойнство представяне на Република България на организираната под егидата на Чешкото председателство на ЕС изложба „Ентропа”.15.01.2009

УС на БНБ одобри Годишния бюджет за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2009 г.15.01.2009

БНБ обяви победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2009 г.