logo
Skip to content

Прессъобщения, 2002 г.

27.12.2002

БНБ предостави реализираните приходи от продажбата на възпоменателната монета “Сурвакари” на два дома за деца с умствена изостаналост10.12.2002

БНБ назначава трети квестор в ТБ ”Нефтинвестбанк” АД29.11.2002

Първата юбилейна монета с оцветяване на реверса, емитирана от БНБ, ще бъде пусната в обращение на 6 декември 2002 г.22.11.2002

Търговските банки и небанковите финансови институции могат да подадат писмено заявление за получаване на разрешение за инвестиционно посредничество с ДЦК15.11.2002

Българската народна банка назначи квестори в “Нефтинвестбанк” АД12.09.2002

Подписване на Споразумение за сътрудничество между Българската народна банка, Френската централна банка и Холандската централна банка с финансовото съдействие на ЕС05.09.2002

УС на БНБ на свое заседание на 5 септември 2002 г. обсъди развитието на касовата дейност на БНБ29.08.2002

От 02.09.2002 г. новата златна монета "Св. Иван Рилски" освен в София ще може да бъде закупена и в други градове23.07.2002

Българска народна банка пуска в обращение от 19 октомври 2002 г. серия от разменни монети в качество мат-гланц, емисия 2002 г.23.07.2002

Българска народна банка пуска в обращение от 2 септември 2002 г. златна възпоменателна монета “Златен български лев”, с номинална стойност 1 лев, емисия 2002 г.23.07.2002

Българска народна банка пуска в обращение от 2 септември 2002 г. разменна двуцветна монета, с номинална стойност 1 лев, емисия 2002 г.18.07.2002

УС на БНБ на свое заседание на 18 юли 2002 г. обсъди проблема за закриване на регионалните каси в градовете Бургас, Русе и Враца10.05.2002

БНБ въвежда Общи условия за касово обслужване на клиенти на БНБ с банкноти и монети, оформени като ценни пратки26.03.2002

Българска народна банка, Държавната комисия по ценни книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор подписаха меморандум за създаване на Консултативен съвет по финансов надзор26.03.2002

Българска народна банка и софтуерната корпорация Oracle подписаха Меморандум за стратегическо сътрудничество06.02.2002

Търговските банки Биохим, Булбанк, Българска пощенска банка и Обединена българска банка ще изкупуват до 30.06.2002 г. срещу лева по сходни с днешните търговски курсове излезлите от обращение банкноти, подразделения на еврото