logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 април 2009 г.

Днес, в съответствие с чл. 1, ал. 2 и чл. 51 от Закона за БНБ, управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2008 година.

В съответствие със Закона за БНБ, Българската народна банка извърши и превод към Министерството на финансите в полза на държавния бюджет в размер на 400 954 701.97 лв., който представлява остатък от годишното превишение на приходите над разходите на банката за 2008 година.