logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

9 септември 2009 г.

Република България получи 148.7 млн. евро, с които се увеличават международните валутни резерви на Българската народна банка

Днес, 9 септември 2009 г., Република България получи 136 289 102 специални права на тираж (СПТ)* от МВФ (около 148.7 млн. евро), с които се увеличават международните валутни резерви на Българската народна банка.

Това е разпределението на СПТ по силата на Четвъртото изменение на Устава на МВФ от 1997 г., предвиждащо специално еднократно разпределение на 42.8 млрд. СПТ (около 46.7 млрд. евро към датата на разпределението) за всички държави-членки на фонда.

____________

* Специални права на тираж (1 СПТ=1.09098 евро, курс на МВФ от 08.09.2009 г.)