logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 януари 2009 г.

По повод недопустимото и оскърбяващо българското национално достойнство представяне на Република България на организираната под егидата на Чешкото председателство на ЕС изложба „Ентропа”, управителят на БНБ Иван Искров се обърна с молба към управителя на Чешката народна банка Зденек Тюма да използва своя солиден личен и професионален авторитет и да съдейства в рамките на своите правомощия този оскърбителен за българското национално достойнство символ да бъде отстранен от цитираната изложба. В случай че това не стане, г-н Искров информира своя чешки колега, че няма да има възможност да присъства на срещата на Съвета на финансовите министри и управителите на централни банки на страните-членки на ЕС, провеждана в Прага на 3-4 април 2009 г.