logo
Skip to content

Прессъобщения, 2007 г.

21.12.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Пламен Илиев Петров18.12.2007

БНБ пуска в обращение, считано от 19 декември 2007 г., сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване на тема "Пегас от Вазово"13.12.2007

БНБ започва да публикува на български език документи на Европейската централна банка, в които наименованието на единната европейска валута се изписва „евро”11.12.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Моника Фюрнзин11.12.2007

В Националния център за анализ на БНБ е регистриран нов тип неистинска банкнота от купюр 20 лева, емисия 1999 г. на БНБ06.12.2007

На 6 декември 2007 г. бе дадено началото на строителството на Касовия център на БНБ30.11.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Емилия Миланова - Цончева29.11.2007

УС на БНБ реши, че във връзка с въвеждането на еврото като законно платежно средство в Република Кипър и Република Малта от 1 януари 2008 г. от същата дата БНБ няма да изкупува на касите си в София и регионалните си касови служби кипърски лири и малтийски лири27.11.2007

Днес в Народното събрание на Република България бе представен Отчетът на БНБ за първото шестмесечие на 2007 г. и Бюджетът на БНБ за 2008 година23.11.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на „КВС Банк Н.В.”, Белгия, да придобие пряко акционерно участие от капитала на „Стопанска и инвестиционна банка” АД23.11.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Атанасиос Дионисиос Петропулос19.11.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Сезгин Баяр16.11.2007

Управителят на БНБ Иван Искров издаде лиценз за извършване на дейност на територията на Република България като системен оператор на платежна система на дружеството “Система за електронни плащания /СЕП България/” АД16.11.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Дорчо Димитров Илчев09.11.2007

БНБ пуска в обращение като законно платежно средство нова банкнота с номинална стойност 20 лева, емисия 2007 година08.11.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Мирослав Станимиров Вичев22.10.2007

БНБ пуска в обращение на 23 октомври 2007 г. сребърна възпоменателна монета с нанесено оцветяване на тема “Килимарство”08.10.2007

УС на БНБ прие нова Наредба № 5 на МФ и БНБ за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа, нова Наредба № 15 на МФ и БНБ за контрол върху сделките с държавни ценни книжа, нова Наредба № 31 на БНБ за сетълмент на държавни ценни книжа и нова Тарифа за таксите и комисионите за обработка на сделки с ДЦК02.10.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Румяна Христова Граматикова26.09.2007

Българска народна банка въвежда унифицирани изисквания за информацията, постъпваща от финансовите институции, определени в чл. 3, ал. 1 от Закона за кредитните институции12.09.2007

Управителят на Българската народна банка Иван Искров се срещна с делегация на Комисията по икономически и парични въпроси към Европейския парламент11.09.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Георги Вътов Георгиев10.09.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Калин Николов Клисаров31.08.2007

В Националния център за анализ (НЦА) на БНБ е регистриран нов тип неистинска банкнота от купюр 10 лева, емисия 1999 г.14.08.2007

С решение на Софийски градски съд от 10 юли 2007 г. е създадено Дружество за касови услуги АД (ДКУ АД) с акционери Българската народна банка, Банка ДСК, Обединена българска банка и Уникредит Булбанк.07.08.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Томас Ото Хенсън.20.07.2007

УС на БНБ прие "Основни принципи на лицензионната политика на БНБ".19.07.2007

УС на БНБ прие изменение в Наредба № 21.06.07.2007

Разширяване на сътрудничеството между органите за Банков надзор на страните от Югоизточна Европа.04.07.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Мартин Михайлов Заимов.03.07.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Георги Панков Христов и на г-н Юли Тодоров Попов.03.07.2007

БНБ представи победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2007 г.30.06.2007

Управителният съвет на Българска народна банка направи изявление по повод 10 години от въвеждането на паричния съвет в Република България.19.06.2007

Управителният съвет на БНБ даде съгласие за издаване на лиценз на дружеството “Система за електронни плащания” АД за извършване на дейност на територията на Република България като системен оператор на платежна система, работеща с електронен платежен инструмент “мобилно разплащане”.08.06.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Любомир Митев Желязков.08.06.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Димитър Иванов Кехайов.04.06.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Петър Гроздев Андронов.04.06.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на българската държава, представлявана от министъра на финансите, да придобие всички акции от увеличението на капитала на „Насърчителна банка” АД.29.05.2007

Българската народна банка стартира обществено допитване за своята “Предварителна програма за отсичане на възпоменателни монети и отпечатване на възпоменателни банкноти през периода 2008 - 2010 г.” чрез анкета.18.05.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на „Райфайзен Интернешънъл Банк – Холдинг” АГ да придобие всички акции от увеличението на капитала на „Райфайзенбанк (България)” ЕАД.16.05.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Николай Михайлов Колев.15.05.2007

Управителят на БНБ г-н Иван Искров се срещна с комисаря на ЕС за вътрешният пазар и услугите Чарли МакКрийви.04.05.2007

Управителят на БНБ г-н Иван Искров се срещна с председателите и главните секретари на асоциациите на банките от Балканския регион.02.05.2007

БНБ пуска в обращение от 3 май 2007 г. две златни възпоменателни монети „Св. Георги Победоносец”.27.04.2007

Днес управителят на БНБ Иван Искров е на официално посещение в Австрийската централна банка.26.04.2007

Управителят на БНБ внесе в Народното събрание Годишния отчет на БНБ за 2006 година18.04.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Премислав Анджей Качиковски.13.04.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение за вливане на „Ейч Ви Би Банк Биохим” АД и „Банка Хеброс” АД в „Булбанк” АД, както и на „Банк Аустрия Кредитанщалт” АГ, Република Австрия, да може да притежава над 75 на сто от капитала на „Булбанк” АД. „Булбанк” АД, гр.София, изменя наименованието си на „УниКредит Булбанк” АД.11.04.2007

БНБ пуска в обращение от 12 април 2007 г. сребърна възпоменателна монета „Българската планина”.11.04.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Петя Николова Димитрова.11.04.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Стоян Пейков Стоянов.11.04.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Беноа Доминик Жил Серпо, г-н Пиер Ксавие Фарела, г-н Вили Пиер Абал и на г-н Микаел Генаел Пулен.11.04.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Валери Здравков Райков.03.04.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на “Банк Аустрия Кредитанщалт” АГ, Република Австрия, да притежава пряко акции от капитала на “Централна кооперативна банка” АД.19.03.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Борислава Стоянова Жерева-Наймушина, г-н Чавдар Петров Рисин и г-н Пламен Николов Гонков.19.03.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Любомир Антонов Каримански и г-н Румен Димитров Петров.16.03.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Ива Стефанова Кузманова и на г-н Йоанис Василиос Пилинис.15.03.2007

Управителят на БНБ Иван Искров предложи на Народното събрание да избере за подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор” г-н Румен Иванов Симеонов.15.03.2007

Управителният съвет на БНБ прие Бюджета за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2007 г.14.03.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Гюрджан Шенер.09.03.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Петя Николова Димитрова.05.03.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Ани Василева Ангелова.01.03.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Даниела Димитрова Христова.01.03.2007

УС на БНБ прие нова Наредба № 11 за управлението и надзора върху ликвидността на банките и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за Централен кредитен регистър на банките.28.02.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Цанко Илиев Коловски.27.02.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Стефан Николаев Иванов в качеството му на управител на “Ситибанк Н.А – клон София”.27.02.2007

БНБ пуска в обращение от 28 февруари 2007 г. трикомпонентна възпоменателна монета от серията "Именити български гласове", посветена на Борис Христов.22.02.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Надежда Илиева Михайлова, г-жа Емануела Димова Николова и на г-н Михаил Танев Петков.21.02.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Николай Борисов Борисов.19.02.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Еленка Петрова Бакалова.16.02.2007

От началото на 2007 г. Националният статистически институт започна да публикува данни за Хармонизирания индекс на потребителските цени съгласно методологията на Евростат.14.02.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Андреас Аимилиос Хасапис.07.02.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Джан Марко Феличе.05.02.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Виолета Стефанова Илиева.01.02.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Тихомир Ангелов Атанасов.26.01.2007

Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски посети Българската народна банка по покана на управителя на БНБ Иван Искров.25.01.2007

БНБ бе удостоена със специалната награда “Успешен комплексен проект на 2006 г.” за въвеждането на международния стандарт на банковите сметки IBAN.23.01.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Емилия Стефанова Палибачийска.19.01.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Доротея Николаева Николова.19.01.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Андреа Казини и на г-жа Емилия Стефанова Палибачийска.18.01.2007

УС на БНБ определи Румен Симеонов за заместник-председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.17.01.2007

На 17 януари 2007 година се проведе първото заседание на Управителния комитет по Туининг проекта между БНБ и Френската, Холандската и Италианската централни банки на тема “Преструктуриране дейността на Българската народна банка за пълноправно членство в Европейската система от централни банки и Евросистемата”.03.01.2007

БНБ внесе 3.561 млн. евро в капитала на Европейската централна банка.03.01.2007

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Атанасиос Дионисиос Петропулос.