logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 февруари 2009 г.

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 март 2009 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 3.49 на сто.