logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 май 2009 г.

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 юни 2009 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 2.35 на сто.