logo
Skip to content

Прессъобщения, 2008 г.

30.12.2008

БНБ обяви ОЛП за януари 2009 г.12.12.2008

БНБ пуска в обращение от 15 декември 2008 г. златна възпоменателна монета „Св. Цар Борис І Покръстител” с номинална стойност 20 лева08.12.2008

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Румен Георгиев Сираков05.12.2008

През последните няколко месеца в Българската народна банка се наблюдава тенденция на задържани от обращение неистински банкноти от купюр 20 лв.05.12.2008

От 8 декември 2008 г. БНБ пуска в обращение като законно платежно средство нова банкнота с номинална стойност 10 лева, емисия 2008 г.27.11.2008

УС на БНБ реши, считано от 1 януари 2009 г., БНБ да спре изкупуването на касите си на словашки крони27.11.2008

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба №21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при централната банка27.11.2008

В Народното събрание на Република България бе представен Бюджетът на БНБ за 2009 година26.11.2008

Българската народна банка – партньор на ЕЦБ по програма за техническо сътрудничество с централната банка на Eгипет14.11.2008

На 12 и 13 ноември в София се проведе конференция на тема "Съвременни способи за превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма", организирана от Европейската комисия и БНБ13.11.2008

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Бойка Маркова Василева31.10.2008

Управителят на БНБ г-н Иван Искров връчи лицензии за извършване на налични парични преводи на територията на Република България24.10.2008

БНБ пуска в обращение от 27 октомври 2008 г. сребърна възпоменателна трикомпонентна монета „Николай Гяуров” от серията „Именити български гласове”22.10.2008

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Мария Светославова Шейтанова.21.10.2008

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 на БНБ за задължителните минимални резерви, които търговските банки поддържат при централната банка. На същото заседание УС взе решение след конкурс да бъдат отпуснати 5 стипендии за студенти и докторанти.07.10.2008

Управителният съвет на БНБ издаде лицензии за извършване на дейност по налични парични преводи на територията на Република България.03.10.2008

Ръководителите на банковите надзорни институции в Югоизточна Европа проведоха редовна среща на 3 октомври в София по покана на управителя на БНБ.02.10.2008

Приключване на туининг проект BG2005/IB/FI/03 “Преструктуриране дейността на Българската народна банка за пълноправно членство в Европейската система на централни банки и Евросистемата”.15.09.2008

БНБ пуска в обращение от 15 септември 2008 г. сребърна възпоменателна монета „100 години независимост на България”.09.09.2008

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Орлин Ценков Пенев.01.09.2008

Българската народна банка – партньор на ЕЦБ по програма за техническо сътрудничество за Националната банка на Сърбия.19.08.2008

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Мария Койчева Русева.31.07.2008

УС на БНБ прие „Програма за отсичане на възпоменателни монети и отпечатване на възпоменателни банкноти през 2009 година”, както и Предварителна програма за периода 2010-2011 г.22.07.2008

През последните седмици в БНБ постъпиха данни и копия на възпроизведени български банкноти, за които не е искано писменото разрешение на БНБ.11.07.2008

БНБ публикува брой 2 за 2008 г. на тримесечното издание „Икономически преглед”, в което се представя анализ на основните тенденции на развитие в икономиката на България, влияние на външните фактори върху нея и очакванията за динамиката на макроикономическите показатели на страната през 2008 година.10.07.2008

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Франк Тео Джилберт Мари Янсен.08.07.2008

По покана на управителя на Българската народна банка Иван Искров в сградата на БНБ се проведе 125-ото заседание на Съвета по европейски въпроси (СЕВ).03.07.2008

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Гълъбин Николов Гълъбов.30.06.2008

Приключи 78-то Годишно общо събрание на Банката за международни разплащания (БМР), Базел27.06.2008

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Емилия Христова Царева.26.06.2008

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Тодор Николов Ванев.20.06.2008

Днес по инициатива на БНБ се състоя среща на 13 български членове на Европейския парламент и управителя и подуправителите на централната банка13.06.2008

БНБ стартира обществено допитване за своята “Предварителна програма за отсичане на възпоменателни монети и отпечатване на възпоменателни банкноти през периода 2009 - 2011 г.” .10.06.2008

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Гергана Чавдарова Беремска - Караджова.06.06.2008

Управителят на БНБ г-н Иван Искров и подуправителят г-н Димитър Костов участват в среща на държавите от холандската група в МВФ и Световната банка, която се провежда в Амстердам.05.06.2008

УС на БНБ одобри Отчет за изпълнението на бюджета за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2007 г.02.06.2008

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Станимир Боянов Михайлов.23.05.2008

На 19 май 2008 г. изтече тримесечният срок, определен в §11 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи, в който дружествата, извършващи дейност по налични парични преводи, следва да подадат до БНБ заявление за издаване на лиценз за тази дейност.17.05.2008

БНБ пуска в обращение от 19 май 2008 г. сребърна възпоменателна монета "Севт III".16.05.2008

По повод на публикации и предположения в медиите относно състоянието на Първа инвестиционна банка УС на БНБ заявява, че внимателно и отблизо следи развитието на целия банков сектор, включително и на Първа инвестиционна банка14.05.2008

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Иван Виктор Мирошников.12.05.2008

Корекция при публикуването на обменните курсове на БНБ на 12 май 2008 г.12.05.2008

Утре ще се състои тържественото откриване на компютърна зала на специалност „Европеистика” на СУ „Св. Климент Охридски”, дарена на студентите от Българската народна банка08.05.2008

УС на БНБ разгледа заявлението на „Финансиа банк” АД (в процес на учредяване) за получаване на лиценз за извършване на банкова дейност.07.05.2008

Вчера Генералният съвет на Европейската централна банка прие „Доклад за сближаване 2008”.29.04.2008

Управителят на БНБ внесе в Народното събрание Годишния отчет на БНБ за 2007 година.23.04.2008

На 23 април 2008 г. БНБ организира семинар на тема "Модели и процедури за прогнозиране в европейските централни банки".23.04.2008

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Вито Цигой.18.04.2008

БНБ пуска в обращение от 21 април 2008 г. сребърна възпоменателна монета "Спортна стрелба".10.04.2008

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Ивайло Лазаров Дончев.10.04.2008

БНБ публикува обобщени статистически данни за операциите на платежните системи и за издадените банкови платежни карти и операциите с тях.03.04.2008

УС на БНБ прие нова Наредба № 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.17.03.2008

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Любомир Игнатов Пунчев.11.03.2008

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Маргарита Добрева Петрова – Кариди, на г-н Василиос Димитриос Кутенакис, г-н Георгиос Атанасиос Провопулос и г-н Йоанис Триандафилос Делис.20.02.2008

БНБ пуска в обращение от 21 февруари 2008 г. сребърна възпоменателна монета "130 години от Освобождението на България".15.02.2008

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на БНБ за паричните преводи и платежните системи.08.02.2008

По покана на г-н Николас Гарганас, управител на централната банка на Гърция на 8 февруари в Солун се срещнаха управителите банковонадзорните органи в Югоизточна Европа.01.02.2008

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Николай Георгиев Димитров.01.02.2008

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Георгиос Спиридон Кацарос.22.01.2008

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Александър Димитров Димитров.15.01.2008

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Пенка Петкова Кратунова.11.01.2008

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Борислав Иванчев Попов.