logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

31 август 2009 г.

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 септември 2009 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 1.57 на сто.