logo
Skip to content

Прессъобщения, 2016 г.

30.12.2016

БНБ обяви ОЛП за януари 2017 г.22.12.2016

Днес в съответствие с член 1, алинея 2 и член 50 от Закона за БНБ в Народното събрание на Република България бе представен Отчетът на БНБ за първото шестмесечие на 2016 г. и Бюджетът на БНБ за 2017 година16.12.2016

По предложение на Фонда за гарантиране на влоговете в банките Управителният съвет на БНБ прие нова Наредба за условията и реда за изплащане на гарантираните размери по влоговете, която има за цел да приведе в съответствие процедурата по изплащане с влезлия в сила на 14 август 2015 г. Закон за гарантиране на влоговете в банките16.12.2016

На проведено днес заседание Управителният съвет на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за първото тримесечие на 2017 г.12.12.2016

БНБ уведоми европейските органи и определи ниво на буфер, приложим към общата стойност на рисковите експозиции, за други системно значими институции02.12.2016

От 5 декември 2016 г. БНБ пуска в обращение златна възпоменателна монета „Екзарх Антим I”30.11.2016

БНБ обяви ОЛП за декември 2016 г.11.11.2016

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Св. Климент Охридски”07.11.2016

Българската народна банка обявява ежегодния си конкурс за стипендианти за 2017 година03.11.2016

БНБ извърши годишен преглед на изпълнението на Плана за реформиране и развитие на банковия надзор, приет от Управителния съвет на БНБ на 5 октомври 2015 г.31.10.2016

БНБ обяви ОЛП за ноември 2016 г.27.10.2016

На свое заседание Управителният съвет на БНБ отказа издаването на лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Варчев Ексчейндж” ООД на основание чл. 14, т. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи20.10.2016

Днес на свое редовно заседание Управителният съвет на БНБ прие Наредба № 19 за кредитните посредници. С нея се уреждат редът и условията за вписване и заличаване на кредитните посредници в публичен регистър на БНБ14.10.2016

Днес БНБ публикува средния размер на таксите, начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции30.09.2016

БНБ обяви ОЛП за октомври 2016 г.29.09.2016

На проведено днес заседание УС на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за четвъртото тримесечие на 2016 г.29.09.2016

Днес на свое заседание УC на БНБ прие Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове31.08.2016

БНБ обяви ОЛП за септември 2016 г.18.08.2016

Днес на свое заседание УС на БНБ отказа издаването на лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Юропей Салюшън” ЕООД (в процес на учредяване) на основание чл. 14, т. 1 и 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи18.08.2016

Днес на свое заседание УС на БНБ прие наредби за изменение и допълнение на Наредба № 3 на БНБ и Наредба № 16 на БНБ, както и нова Наредба № 13 на БНБ, която отменя досега действащата13.08.2016

Днес Българската народна банка публикува доклада с индивидуални банкови данни за резултатите от Прегледа на качеството на активите и Стрес теста на българската банкова система, предоставени от независимите консултанти и обобщени от международната консултантска компания Делойт29.07.2016

БНБ обяви ОЛП за август 2016 г.30.06.2016

Днес на свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 на БНБ от 13 март 2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа30.06.2016

БНБ обяви ОЛП за юли 2016 г.17.06.2016

Днес в присъствието на президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, управителя г-н Димитър Радев и Управителния съвет на БНБ се състоя официалната церемония по встъпване в длъжност на г-жа Елица Николова като член на УС на БНБ16.06.2016

На проведено днес заседание Управителният съвет на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за третото тримесечие на 2016 г.16.06.2016

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета, посветена на 150 години от първата жп линия в България: Русе - Варна16.06.2016

Считано от 1 юли 2016 г., Българската народна банка ще публикува валутните курсове на българския лев към определените от нея чуждестранни валути всеки работен ден за Република България до 18.00 ч. българско време09.06.2016

По покана на управителя на БНБ Димитър Радев на посещение в България пристигна управителят на Централната банка на Гърция Янис Стурнарас03.06.2016

"България е готова да действа, ако стрес тестовете на банките разкрият проблеми" - публикация на агенция Ройтерс, след разговор с управителя на БНБ г-н Димитър Радев по време на Reuters Eastern Europe Investment Summit01.06.2016

На 31 май 2016 г. България се присъедини към Специалния стандарт за разпространение на данни Плюс на Международния валутен фонд. България става 11-тата страна в света, която се присъединява към този най-висок международен стандарт за разпространение на данни31.05.2016

БНБ обяви ОЛП за юни 2016 г.27.05.2016

На 25 май 2016 г. подуправителят, ръководещ управление „Банков надзор“, издаде на 4FINANCE HOLDING S.A. предварително одобрение за косвеното придобиване на 100% от акциите на вписания акционерен капитал на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД19.05.2016

Днес УС на БНБ издаде лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Изи Пеймънт Сървисиз” ЕООД (в процес на учредяване)28.04.2016

Днес в изпълнение на § 9 от Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници Българската народна банка стартира работата по изпълнение на стрес тест на банките в страната28.04.2016

Днес управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2015 година28.04.2016

БНБ обяви ОЛП за май 2016 г.15.04.2016

БНБ пуска в обращение медна възпоменателна монета „150 години от рождението на Пенчо Славейков“11.04.2016

Днес Управителният съвет на Българската народна банка издаде лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на „Кредибул” ЕАД на основание чл. 77, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)08.04.2016

Българската народна банка извърши преглед на изпълнението на Плана за реформиране и развитие на банковия надзор04.04.2016

Считано от 1 април 2016 г., за директор на дирекция „Банкова сигурност и защита на класифицираната информация“ в БНБ е назначен г-н Николай Рачев31.03.2016

На проведено днес заседание Управителният съвет на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за второто тримесечие на 2016 г.31.03.2016

Управителният съвет на БНБ определи общата сума на вноската на банковата система към Фонда за преструктуриране на банки за 2016 г. в размер на 95 687 327 лв.31.03.2016

БНБ обяви ОЛП за април 2016 г.25.03.2016

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „140 години от Априлското въстание“15.03.2016

Публикуване на указания – Писма № 2 и 3 по организацията и управлението на проекта и по осигуряването на приложимост на методологията на ЕЦБ за оценка на качеството на активите15.03.2016

Данните за капиталовата адекватност към 31 декември 2015 г. по Регламент (ЕС) № 680/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. са публикувани на интернет страницата на БНБ15.03.2016

Днес в сградата на БНБ се проведе среща на управителя г-н Димитър Радев с ръководителите на мисиите на държавите – членки на Европейския съюз, и делегацията на Европейската комисия в България08.03.2016

Днес в Българската народна банка в присъствието на членовете на Управителния съвет на банката бяха връчени удостоверения на победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2016 година29.02.2016

БНБ обяви ОЛП за март 2016 г.12.02.2016

Приключване на подготвителния етап от проверката на активите на българската банкова система и публикуване на указания по организацията и управлението на проекта и по осигуряването на приложимостта на методологията на ЕЦБ за оценка на качеството на активите29.01.2016

БНБ обяви ОЛП за февруари 2016 г.25.01.2016

Днес се навършват 137 години от утвърждаването на устава на БНБ21.01.2016

Решения на Управителния съвет на БНБ от 21 януари 2016 г.