logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 януари 2009 г.

Днес, 15 януари 2009 г., на свое редовно заседание Управителният съвет на Българската народна банка одобри Годишния бюджет за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2009 г., представен от Управителния съвет на ФГВБ. Бюджетът е в размер на 1 807 500 лева.