logo
Skip to content

Актуализирана информация за основните задачи и дейност на банката се представя на интернет страницата на БНБ всекидневно. Отчитайки важността на разпространяваните на тази страница данни, ние се опитваме да осигурим вярното им и навременно публикуване. Поради характера на съвременната глобална интернет мрежа, банката не може да даде гаранции, че информацията, която ползвате чрез вашия компютър, е пълна, точна и навременна. БНБ не носи отговорност за евентуални последствия, произтичащи от неоторизирана намеса или технически проблеми в мрежата, които биха могли да възникнат без участието на служители на банката. БНБ не носи отговорност и за съдържанието на интернет страниците, към които са изградени връзки.

Ползвайки интернет страницата на БНБ, вие получавате разрешение да създавате връзки, да запаметявате файлове, да разпространявате и възпроизвеждате данни при условие, че посочите източника и не променяте или изопачавате материала.

Ще ви бъдем признателни за коментари, забележки и въпроси. По такъв начин се надяваме да поддържаме активна връзка с вас, която ще допринесе за по-добро взаимно разбирателство.

Авторско право: Българска народна банка, София, България.

За контакти:
e-mail: press_office@bnbank.org
тел.: (02) 91459 (централа); (02) 9145 1656, 1815, 1343, 1304, 1275, 1224
факс: (02) 980 2425