logo
Skip to content

Прессъобщения, 1998 г.

29.12.1998

Относно въвеждането на валутата на Европейския стопански и паричен съюз и свързаните с това решения на УС на БНБ.06.08.1998

Министерският съвет на Република България и Управителният съвет на Българска народна банка съобщават, че на 1 юли 1999 г. ще бъдат пуснати в обращение нови левове.