logo
Skip to content

Прессъобщения, 2004 г.

27.12.2004

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Благой Ванков Бочев23.12.2004

УС на БНБ прие Наредба № 8 и изменения и допълнения на Наредба № 723.12.2004

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Любомир Игнатов Пунчев20.12.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “УНИБАНК” АД да измени наименованието си на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД17.12.2004

УС на БНБ прие УС на БНБ прие нова Наредба №8 за капиталовата адекватност на банките и изменения и допълнения на Наредба №7 на БНБ за големите експозиции на банките, както и допълнение на тарифата за таксите за касово обслужване, касаеща обработка и броене на банкноти и монети17.12.2004

УС на БНБ прие решение за промяна на методиката за определяне на основния лихвен процент (ОЛП)16.12.2004

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Теодор Николов Палев14.12.2004

Днес, 14 декември 2004 г., между Българската народна банка и Националния исторически музей се подписа договор за сътрудничество14.12.2004

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на “Демирбанк (България)” АД, София, да измени наименованието си на “ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД14.12.2004

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на “Бромак” ЕООД, София, чрез пряко придобиване на акции с право на глас от капитала на “Корпоративна търговска банка” АД, София, да притежава общо пряко до 49.43 на сто от капитала на банката13.12.2004

Подуправителят г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Виолина Маринова Спасова11.12.2004

На 8 и 9 декември 2004 г. в София се проведе семинар на тема “Логистика на касовата дейност и дистрибуцията на пари”, организиран от Българската народна банка с подкрепата на Холандската централна банка03.12.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Стоян Пейков Стоянов02.12.2004

Българската народна банка пуска в обращение от 3 декември 2004 г. сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване "Свети Николай Мирликийски Чудотворец"30.11.2004

Във връзка с появилите се в медиите съобщения за фалшиви банкноти от 100 лв. в гр. Петрич Българската народна банка съобщава, че в Националния център за анализ (НЦА) са постъпили 10 (десет) броя 100-левови банкноти26.11.2004

Монетен двор на БНБ получи сертификат за Система за управление на качеството, съгласно международния стандарт ISO 9001:200025.11.2004

Споразумение между БНБ и МС за въвеждане на еврото в Република България19.11.2004

На 19 и 20 ноември 2004 г. подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Емисионно”, г-н Цветан Манчев ще вземе участие в Четиринадесетия Европейския банков конгрес във Франкфурт18.11.2004

От 1 октомври 2004 г. влезе в сила предвидената мярка за забавяне на темповете на нарастване на вътрешния кредит. От тази дата за поддържани резерви се признават само 50 на сто от наличностите в каса на търговските банки15.11.2004

Утре, 16 ноември (вторник) 2004 г., управителят на Българската народна банка Иван Искров заминава на еднодневно работно посещение в Брюксел12.11.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на Янко Димитров Иванов да придобие косвено още 9.99 на сто от капитала на “Корпоративна търговска банка” АД05.11.2004

На 4 ноември (четвъртък) 2004 г. министър-председателят на Р България Симеон Сакскобургготски и министърът на финансите Милен Велчев посетиха „Печатницата на БНБ” по покана на Управителния съвет на Българската народна банка04.11.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Александър Василев Александров, г-н Боян Неделчев Пенков и на г-н Младен Георгиев Иванов03.11.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Филип Ив Виктор Ламе02.11.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Муаммер Ашкит Озкурал02.11.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Иван Тотев Радев02.11.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Живка Стоянова Сарачинова и на г-жа Еленка Петрова Бакалова01.11.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Красимир Георгиев Жилов01.11.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Обединена българска банка” АД, гр. София, да придобие самостоятелно пряко участие в новоучреденото небанково дружество (инвестиционно дружество от отворен тип) “ОББ Балансиран фонд” АД в размер на 46.27% от капитала на дружеството01.11.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Ивайло Цветанов Дончев29.10.2004

Днес управителят на централната банка Иван Искров връчи на председателя на 39-то Народно събрание на Р България проф. Огнян Герджиков Проекто-бюджета на Българската народна банка за 2005 г.28.10.2004

На 28 октомври 2004 г. народните представители от парламентарната група “Новото време” се срещнаха с управителя и подуправителите на Българската народна банка28.10.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Антониос Константинос Хасиотис27.10.2004

БНБ обяви внедряването на още един нов инструмент на междубанковия паричен пазар, след СОФИБОР и СОФИБИД, а именно справочния индекс ЛЕОНИА25.10.2004

ЕЦБ е решила да покани БНБ със статут на наблюдател в комитетите на ЕСЦБ и Генералния съвет на ЕЦБ, след като бъде подписан договорът за присъединяване на Р България в ЕС22.10.2004

Българската народна банка направи дарение на Българския червен кръст (БЧК) на почивната си база в с. Вонеща вода21.10.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Мая Иванова Ойфалош20.10.2004

Днес, 20 октомври 2004 г., управителят на Българската народна банка г-н Иван Искров и ръководителят на Секретариата на Комитета по платежни и сетълмент системи към Банката за международни разплащания в Базел г-н Марк Холандерс откриха Семинар по надзор на платежни и сетълмент системи20.10.2004

На 21 и 22 октомври 2004 г. управителят на БНБ г-н Иван Искров ще вземе участие в третата конференция на Европейската централна банка (ЕЦБ), която ще се проведе във Франкфурт18.10.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Банка ДСК” ЕАД, гр. София, да придобие самостоятелно пряко дялово участие в новоучредяващото се небанково дружество Застрахователна компания “ДСК Гаранция” АД15.10.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Евгени Кръстев Луканов12.10.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде заповед, с която допълва списъка на банките, които могат да бъдат попечители по Кодекса за социално осигуряване07.10.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Лозана Любенова Славчова06.10.2004

Днес, 6 октомври 2004 г., в 9.30 часа, в 39-то Народно събрание бе приет единодушно на първо четене законопроектът за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка30.09.2004

Днес на пресконференция в централната банка Управителният съвет на БНБ представи Стратегията за развитие на Българската народна банка за периода 2004 – 2009 г.30.09.2004

Българската народна банка пуска в обращение от 1 октомври 2004 г. сребърна възпоменателна монета "100 години Народен театър “Иван Вазов".30.09.2004

От 1 октомври 2004 г. за академичната учебна година 2004/2005 г. трима студенти получават едногодишни стипендии от Българската народна банка21.09.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на Жени Славова и на Ивайло Василев да притежават като свързани лица заедно с Петя Баракова – Славова косвено участие в капитала на ТБ “Инвестбанк” АД17.09.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Петрол Холдинг” АД, гр. Варна при участие в увеличението на капитала на “Евробанк” АД да придобие акции и да запази акциионерното си участие в размер на 95.10% от капитала на банката16.09.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на г-жа Арзухан Ялчъндаг, г-жа Вуслат Сабанджъ, г-жа Ханзааде Васфие Доган и г-жа Яшар Бегюмхан Доган в качеството им на свързани лица да придобият поотделно поименни акции с право на глас в капитала на “Демирбанк (България)” АД Г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на г-жа Арзухан Ялчъндаг, г-жа Вуслат Сабанджъ, г-жа Ханзааде Васфие Доган и г-жа Яшар Бегюмхан Доган в качеството им на свързани лица да придобият16.09.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Ефстратиос – Георгиос Арапоглу в качеството му на член на Съвета на директорите на “Обединена българска банка” АД, гр. София14.09.2004

В Националния център за анализ (НЦА) на неистински банкноти и монети на Българската народна банка е регистриран нов тип фалшификат на банкнотата от 50 лева, емисия 1999 г. на БНБ01.09.2004

Главният директор на управление “Банков надзор” г-н Петър Андронов издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Набил Халил Исса в качеството му на член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на “Банка Запад - Изток” АД23.08.2004

Главният директор на управление “Банков надзор” Петър Андронов издаде заповед, с която разрешава на “Бромак” ЕООД при участие в увеличението на капитала на “Корпоративна търговска банка” АД да притежава самостоятелно и пряко до 37.93% от акциите с право на глас от увеличения капитал на банката23.08.2004

Главният директор на управление “Банков надзор” г-н Петър Андронов издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Георги Денчов Петров в качеството му на член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на “Банка Запад - Изток” АД04.08.2004

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на “Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. Плевен, да придобие пряко до 35% от капитала на “Централна кооперативна банка” АД, гр. София03.08.2004

На 16 и 17 май 2005 г. БНБ ще организира Третата международна конференция на централните банки от Балканските страни на тема "Икономическо моделиране и прогнозиране"30.07.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “СЖ Експресбанк” АД, гр. Варна, да придобие пряко и самостоятелно дялово участие в размер на 100% (сто процента) от дяловете в капитала на небанковото дружество “СОЖЕЛИЗ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД (в процес на учредяване)28.07.2004

Днес на официално посещение в Българската народна банка бе г-н Робърт Финч, лорд-кмет на Лондонското сити26.07.2004

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, гр. София, да придобие самостоятелно пряко до 24.5% от дяловете в капитала на небанковото дружество “Райфайзен Лизинг България” ООД, гр. София23.07.2004

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жa Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Румен Емилов Василев в качеството му на член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЧПБ “Тексим” АД23.07.2004

На 22 юли 2004 г. Управителния съвет на БНБ обсъди и прие Стратегия за развитие на Българската народна банка за периода 2004 - 2009 г. и прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 на БНБ и МФ за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с държавни ценни книжа22.07.2004

На 20 юли 2004 г. “Печатница на БНБ” ЕАД получи сертификат по стандарт EN ISO 9001:200016.07.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Първа източна международна банка” АД да измени наименованието си на 'УНИБАНК' АД, което може да се изписва допълнитeлно 'UNIBANK' AD16.07.2004

На официално посещение в Българската народна банка беше Президентът на Икономическия и социален съвет (ИСС) на Франция г-н Жак Дерман15.07.2004

Управителят на БНБ Иван Искров посрещна федералния министър на финансите на Германия Ханс Айхел12.07.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Росексимбанк” АД да измени наименованието си на “ДЗИ БАНК” АД, което може да се изписва допълнитeлно “DZI BANK” AD07.07.2004

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Йоанис Георгиос Пехливанидис06.07.2004

Днес в БНБ беше представен сборник документи на Централната банка “Архивите говорят”, IV том, като част от мероприятията, включени в честванията на 125-годишния юбилей на БНБ05.07.2004

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Евелина Милтенова Георгиева и на г-н Дамян Николов Дамянов24.06.2004

Днес, 24 юни 2004 г., на свое редовно заседание Министерският съвет на Република България прие решение, с което одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка15.06.2004

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешения на досегашните акционери на “ПроКредит Банк” АД при участие в увеличението на капитала на банката с вноски на акционерите да придобият акции с право на глас14.06.2004

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на Джеймс Винсънт Хауи при участие в увеличението на капитала на “Корпоративна търговска банка” АД да запази акционерното си участие в размер на 18.57 на сто от увеличения капитал на банката11.06.2004

г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Калин Николов Клисаров в качеството му на член на Управителния съвет на “Банка ДСК” ЕАД, гр. София06.06.2004

Днес се състоя бизнес обяд, даден от името на Управителния съвет на БНБ в резиденция "Бояна" по повод 125-годишния юбилей на банката04.06.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Лазар Петров Илиев и г-н Виктор Иванов Мечкаров в качеството им на членове на Управителния съвет и изпълнителни директори на “Централна кооперативна банка” АД04.06.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на ТБ “Биохим” АД да измени наименованието си на “Ейч Ви Би Банк Биохим” АД, което може да се изписва допълнитeлно “HVB Bank Biochim” AD04.06.2004

Днес на официална церемония в БНБ управителят на банката г-н Иван Искров и подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова връчиха лицензиите на шест търговски банки03.06.2004

Президентът Георги Първанов награди с орден “Стара планина – I степен” проф. Георги Петров, член на Управителния съвет на Българската народна банка и издаде указ, с който назначи Стати Статев за член на УС на БНБ03.06.2004

Управителният съвет на БНБ обсъди и прие изменения относно таксите, комисионите и другите разходи, прилагани от БНБ при покупко-продажба на евро срещу левове, съгласно чл. 30 от Закона за БНБ03.06.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Емилия Христова Царева и г-н Кай Илм в качеството им на членове на Управителния съвет на Прокредитбанк (България) АД02.06.2004

Преди една година на 2 юни 2003 г. Българска народна банка внедри системата за брутен сетълмент в реално време RINGS, с което постави начало на функционирането на нова национална платежна система, съответстваща на модела в страните с развита пазарна икономика31.05.2004

Българската народна банка пуска в обращение от 31 май 2004 г. златна възпоменателна монета "125 години Българска народна банка"27.05.2004

На 28 май (петък) от 12.00 часа в зала 108 на Българската народна банка ще бъде отбелязано приключването на проекта на Американската агенция за международно развитие /USAID/ за развитието на банковия надзор26.05.2004

По повод обявения от БНБ основен лихвен процент (ОЛП) на 25 май 2004 г. БНБ счита за необходимо да даде следните пояснения относно повишаването му с 1.28 процентни пункта спрямо предходния месец26.05.2004

На 27 и 28 май 2004 г. в резиденция “Бояна” ще се проведе Трета Балканска конференция “Управление на налично-паричния оборот. Мерки срещу фалшифицирането на платежни средства, платежни инструменти и документи за самоличност”20.05.2004

На свое редовно заседание на 20 май 2004 г. УС на БНБ обсъди и прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка19.05.2004

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Александър Александров Денев18.05.2004

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор” издаде разрешение на “Петрол Холдинг” АД, Варна, да придобие пряко до 95.10 на сто от капитала на “Евробанк” АД, София17.05.2004

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на “ЕФГ Евробанк Ергасиас” АД (EFG Eurobank Ergasias), Република Гърция, да притежава до 100 на сто от акционерния капитал на “Българска пощенска банка” АД17.05.2004

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на ТБ “Инвестбанк” АД, София, да придобие самостоятелно пряко участие до 30% от капитала на новоучреденото небанково дружество “АЙ КОРП.” АДСИЦ, София17.05.2004

На 18 май 2004 г. от 13.00 ч ще бъде открита първата по рода си експозиция “Ордените на България”. Тя е поместена в изложбената зала на Представителния офис на “Монетен двор” ЕООД в Националната художествена галерия, пл. “Княз Ал. Батенберг” № 113.05.2004

На 17 и 18 май 2004 г. в хотел Шератон, зала “Средец”, ще се проведе Втората годишна конференция на централните банки на Балканските държави на тема “Производителност, инвестиции и растеж"13.05.2004

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Асен Василев Ягодин11.05.2004

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде заповеди, с които разрешава на Ивайло Димитров Мутафчиев и Цеко Тодоров Минев да увеличат с по 19.5% прякото си участие в акционерния капитал на “Първа инвестиционна банка” АД05.05.2004

Ключ за участието в капитала на ЕЦБ05.05.2004

УС на БНБ одобри годишните отчети за 2003 г. на “БАНКСЕРВИЗ” ЕООД и на “Монетен двор” ЕООД30.04.2004

Днес, 30 април 2004 г., съгласно чл. 50 и чл. 51 от Закона за БНБ, в 12 ч управителят на БНБ г-н Иван Искров връчи на председателя на НС проф. Огнян Герджиков годишния отчет на централната банка за 2003 г.30.04.2004

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Елефтериос Патроклос Бахаропулос28.04.2004

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде заповед, с която разрешава на “Бромак” ЕООД, гр. София, да увеличи прякото си участие в капитала на “Корпоративна търговска банка” АД27.04.2004

Днес, 27 април 2004 г., управителят на БНБ Иван Искров откри нов Учебен център, създаден по съвместен проект “Укрепване на институционалния капацитет на централната банка” между БНБ, Френската и Холандската централна банка27.04.2004

На заседание на УС на БНБ на 26 април 2004 г. бе обсъден и одобрен Годишният отчет на БНБ за 2003 г.19.04.2004

Г-жа Емилия Миланова издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на Огнян Йорданов и Синан Кърджали в качеството им на членове на Управителния съвет и изпълнителни директори на “Демирбанк” (България) АД, гр. София15.04.2004

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, утвърди списък на банките, които могат да бъдат попечители по Кодекса за социално осигуряване15.04.2004

Изявление на БНБ по повод появилите се днес публикации относно твърдения на изпълнителния директор на ПИБ г-жа Мая Георгиева, че “платежният баланс трябва да се преработи”13.04.2004

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”,издаде заповед, с която разрешава на Янко Димитров Иванов да притежава общо, пряко и заедно със свързаното с него дружество ЗАД “Виктория”, до 19.99% от капитала на “Корпоративна търговска банка” АД13.04.2004

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде заповед, с която разрешава на “Банка ДСК” ЕАД да придобие самостоятелно пряко дялово участие в новоучредяващото се небанково дружество – Животозастрахователна компания “ДСК Гаранция” АД, в размер на 26% от капитала на дружеството08.04.2004

На свое заседание УС на БНБ реши “Борика” EООД да прехвърли на “Печатница на БНБ“ ЕАД 7.9% идеални части от производставено-административна сграда08.04.2004

Представители на “Печатница на БНБ” ЕАД взеха участие в ежегодната Пан-европейската конференция – изложение за печатане на изделия с висока защита05.04.2004

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде заповед, с която разрешава на Бони Евлогиев Бонев да придобие пряко общо 88.66% от капитала на “Международна банка за търговия и развитие” АД01.04.2004

Българската народна банка пуска в обращение от 2 април 2004 г. нова разменна монета с номинална стойност 50 стотинки26.03.2004

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка обсъди: I. Годишен отчет на “БОРИКА” ЕООД за 2003 година; II. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за централен кредитен регистър на банките - на второ четене; III. Отчитайки важността на предстоящото приемане на Р България за пълноправен член на НАТО, УС на БНБ пуска в обращение разменна монета с номинална стойност 50 ст., емисия 2004 г., по случай присъединяването на Р България към Алианса25.03.2004

На 23 март 2004 г. Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР), в която Република България притежава 13.5% от капитала, получи от рейтинговата агенция “Муудис” първия си рейтинг: Baa 2 – дългосрочен инвестиционен, и Prime 2 – краткосрочен инвестиционен рейтинг със стабилна перспектива24.03.2004

БНБ пуска в обращение от 25 март 2004 г. медно-никелова монета с нанесено оцветяване, посветена на Цветница19.03.2004

На свое заседание Управителният съвет на БНБ обсъди необходимите промени в законодателството, засягащо дейността на централната банка, които произтичат от поетите от Република България ангажименти по глава 11 “Икономически и паричен съюз”19.03.2004

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде заповед, с която разрешава на “Актива Холдингс Б. В.” (Aktiva Holdings B. V.) със седалище и адрес на управление в Амстердам, Холадния, при участие в увеличението на капитала на “Банка Запад-Изток” АД да запази акционерното си участие в размер на 72.51% от капитала на банката17.03.2004

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде заповед, с която разрешава на “Централна кооперативна банка” АД да открие клон на банката в гр. Цюрих, Швейцария17.03.2004

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде заповед, с която разрешава на “Катекс” АД да придобие пряко и самостоятелно до 25 на сто от регистрирания капитал на “Стопанска и инвестиционна банка” АД15.03.2004

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Младен Георгиев Иванов, г-н Асен Игнатов Симеонов, г-н Боян Неделчев Пенков и г-н Любомир Христофоров Пелев12.03.2004

На 11 март 2004 г. Управителният съвет на Българската народна банка прие предложение за промяна на таксата за предоставяне на информация от Централния кредитен регистър (ЦКР)08.03.2004

Управителят на БНБ Иван Искров и подуправителят Цветан Манчев взеха участие в петия семинар на централните банки от Европейския съюз (ЕС) и страните в процес на присъединяване, организиран от ЕЦБ.05.03.2004

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде заповед, с която разрешава на “Обединена българска банка” АД да придобие самостоятелно пряко акционерно участие в размер на 100% от акциите в капитала на небанковото дружество “ОББ Асет мениджмънт” ЕАД05.03.2004

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”,издаде заповед, с която разрешава на “Международна банка за търговия и развитие” АД да придобие 30% самостоятелно участие в новоучредяващото се акционерно дружество със специална инвестиционна цел “БенчМарк Фонд Имоти” АДСИЦ04.03.2004

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за начилие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Росица Милкова Лисичкова27.02.2004

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за начилие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Пламен Борисов Ицов и на г-жа Кина Атанасова Койнарска25.02.2004

По случай своя 125-годишен юбилей БНБ обявява три едногодишни стипендии за студенти с образователни степени бакалавър, магистър и докторант.19.02.2004

Българска народна банка прие нова структура и организация на изготвяне на годишния отчет. БНБ започва издаването на нова периодична публикация “Икономически преглед”. Подготвя се пускането на възпоменателна монета, посветена на Цветница06.02.2004

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на Търговска банка на Гърция (България) АД, гр. София да измени наименованието си, обозначено в лицензията, на Емпорики Банк – България ЕАД05.02.2004

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за начилие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Тодор Трифонов Александров и на г-н Петер Виктор Харолд05.02.2004

УС на БНБ прие проект за изменение и допълнение на Наредба № 22 за централния кредитен регистър на банките27.01.2004

В БНБ се проведе първата по рода си среща с представители на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)23.01.2004

УС на БНБ прие на второ четене (окончателно приемане) Наредбата за банките попечители и изменение и допълнение на Наредба № 909.01.2004

УС на БНБ прие следните решения: 1. От февруари да се възприеме напълно дефиницията на ЕЦБ за най-широкия паричен агрегат “парично предлагане (широки пари)”; 2. Прие на първо четене Наредба за банките попечители по Кодекса за социално осигуряване; 3. Да предостави безвъзмездно на Министерството на здравеопазването почивната си база в курорт “Вили Костенец”; 4. Прие монетната програма на БНБ за 2004 г.