logo
Skip to content

Прессъобщения, 2003 г.

18.12.2003

Проектът на БНБ за изграждане на система за брутен сетълмент в реално време RINGS получи наградата “ИТ проект на годината” на IDG България.04.12.2003

УС на БНБ прие изменения и допълнения на Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от Българска народна банка.04.12.2003

БНБ пуска в обращение от 8 декември 2003 г. банкнота с номинална стойност 100 лв., емисия 2003 г.01.12.2003

Република България се присъедини към страните - членки на Специалния стандарт за разпространение на данни.28.11.2003

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за начилие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Димитър Димитров.28.11.2003

БНБ пуска в обращение от 1 декември 2003 г. златна възпоменателна монета "Благославяща Богородица", с номинална стойност 20 лева, емисия 2003 г.28.11.2003

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Разрешение на “Булбанк” АД, гр. София да придобие дялове в капитала на небанковото дружество “Унилизинг” ООД.28.11.2003

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Разрешение на “ДЗИ” АД да придобие акции от капитала на “Росексимбанк” АД.17.11.2003

В БНБ се проведе среща между управителя на БНБ г-н Искров и мисията на МВФ, водена от г-н Шиф.13.11.2003

Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Веселин Денчев и на г-н Александър Цачев.11.11.2003

В БНБ се състоя работна среща между УС на БНБ и УС на Асоциацията на търговските банки.06.11.2003

УС на БНБ прие нова Наредба № 10 на БНБ за вътрешен контрол в банките и избора международен одитор на БНБ за финансовите 2003 г., 2004 г. и 2005 г.24.10.2003

На 23 октомври 2003 г. се проведе заседание на Управителния съвет на БНБ в новия му състав.18.09.2003

БНБ уведомява, чe от 3 ноември 2003 г. влизат в сила нови Общи условия за касовото обслужване на клиенти на БНБ с банкноти и монети, оформени като ценни пратки.11.09.2003

БНБ издаде резрешение на “ОТП Банк” АД, Будапеща, Унгария, да придобие 9 398 400 броя акции на “Банка ДСК”, представляващи 100% от капитала й.01.09.2003

БНБ пуска в обращение от 3 септември 2003 г. възпоменателна сребърна монета на спортна тематика, посветена на Световното първенство по футбол в Германия през 2006 г., с номинална стойност 5 лева, емисия 2003 г.29.08.2003

БНБ издаде лицензия за извършване на банкова дейност на “Банка Запад – Изток” АД12.06.2003

Във връзка с предстоящия избор на първични дилъри на ДЦК за периода след 01.07.2003 г. търговските банки и небанковите финансови институции могат да подават документи в БНБ.02.06.2003

БНБ пусна в реална експлоатация системата за брутен сетълмент в реално време RINGS.30.05.2003

УС на БНБ взе решение за пускане в действие на Системата за брутен сетълмент в реално време – RINGS на 2 юни 2003.26.05.2003

БНБ организира конференция на тема "Ефективност на паричната политика в условията на валутна субституция" на 4 и 5 юни 2003 г. в София.22.05.2003

БНБ пуска в обращение от 23 май 2003 г. медно-никелова монета с нанесено оцветяване на детска тематика с номинална стойност 5 лева, емисия 2003 г.06.03.2003

БНБ пуска в обращение от 7 март 2003 г. сребърна възпоменателна монета, посветена на 60-годишнината от спасяването на българските евреи, с номинална стойност 10 лева, емисия 2003 г.24.02.2003

Ректорът на УНСС ще открие в сградата на университета Компютърна зала, оборудвана за нуждите на учебния процес с дарение на БНБ.21.01.2003

БНБ започна да заменя за евро, а от 1 март 2002 г. да изкупува срещу левове банкнотите на излизащите от обращение валути, подразделения на еврото.13.01.2003

На 10 януари 2003 г. в БНБ е представен отчет за работата на квесторите на “Инвестбанк” АД.03.01.2003

БНБ информира, че са регистрирани фалшификати на банкнотата от 50 лева, емисия 1999 г.