logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 юли 2009 г.

Днес, 14 юли 2009 г., се проведе регулярна среща на ръководството на Асоциацията на банките в България и ръководството на Българската народна банка. В хода на разговора бе обсъдена и неотдавнашната проверка на Комисията за защита на конкуренцията в офиса на АББ. Представителите на АББ категорично отхвърлиха всякакво подозрение за каквото и да е споразумение за определяне на лихвените нива по кредити и депозити. По този повод БНБ заявява следното:

Българската банкова система е един от най-строго регулираните сектори в българската икономика. БНБ осъществява стриктен банков надзор и разполага с ежемесечни данни за състоянието на всяка една банка поотделно и на банковата система като цяло. Тази информация е общодостъпна чрез интернет страницата на БНБ и гарантира публичност и прозрачност на текущото състояние на банковия сектор у нас и на резултатите от неговата работа. Банките у нас от години работят в условията на изключително остра конкуренция помежду си. Именно тази видна за цялото българско общество професионална конкуренция е гаранция за липса на каквото и да е споразумение между банките за поддържане на предварително договорени лихвени нива по кредитите и депозитите у нас. Ето защо БНБ споделя мнението на Асоциацията на банките в България, че проверката на КЗК в офиса на АББ е съпроводена с нищо неоправдана демонстративна показност, в резултат на която се внушават определени съмнения в публичното пространство. Тази показност нанася удар по репутацията на българската банкова система, за измеренията на който авторите на тази демонстрация очевидно не си дават ясна сметка.

С оглед на казаното дотук и в съответствие със стриктно провежданата политика на публичност и прозрачност, БНБ заедно с АББ настоява за бърз резултат от проверката на КЗК, който да бъде оповестен по същия публичен начин, по който бе направена проверката в офиса на АББ. Убедени сме, че само така ще бъдат напълно преодолени вредите, нанесени на безупречната репутация на българските банки.