logo
Skip to content

Прессъобщения, 2013 г.

30.12.2013

БНБ обяви ОЛП за януари 2014 г.17.12.2013

Днес УС на БНБ одобри Годишния бюджет за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2014 г.12.12.2013

БНБ пуска в обращение медна възпоменателна монета „90 години от рождението на Апостол Карамитев”10.12.2013

Днес в съответствие с член 1, алинея 2 и член 50 от Закона за Българската народна банка в Народното събрание на Република България бе представен Отчетът на БНБ за първото шестмесечие на 2013 г. и Бюджетът на БНБ за 2014 година02.12.2013

Директна връзка между Clearstream Banking S.A., Luxembourg (CBL) и Депозитара на държавни ценни книжа, опериран от БНБ29.11.2013

БНБ обяви ОЛП за декември 2013 г.15.11.2013

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „Бачковски манастир” от серията „Български църкви и манастири”31.10.2013

Днес на свое заседание УС на БНБ прие промени в Наредба № 5 от 2007 г. на МФ и БНБ за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с ДЦК, в Наредба № 31 от 2007 г. на БНБ за сетълмент на държавни ценни книжа и в Тарифата за таксите и комисионите за обработка на сделки с ДЦК31.10.2013

БНБ обяви ОЛП за ноември 2013 г.17.10.2013

Информация относно създаването на съвместно дружество между „ПЕЧАТНИЦА НА БНБ“ АД и FRANÇOIS-CHARLES OBERTHUR INTERNATIONAL SA“11.10.2013

БНБ пуска в обращение медна възпоменателна монета „110 години от рождението на Златю Бояджиев”30.09.2013

БНБ обяви ОЛП за октомври 2013 г.19.09.2013

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, г-н Цветан Гунев издаде разрешение на „Първа инвестиционна банка” АД, София, да придобие всички акции с право на глас от капитала на „МКБ Юнионбанк” ЕАД, София31.08.2013

БНБ обяви ОЛП за септември 2013 г.16.08.2013

По повод на обявената от СГП проверка на предстоящото създаване на съвместно дружество между Печатницата на БНБ и Франсоа Шарл Обертюр Груп С.А. БНБ изцяло се доверява на професионалния капацитет и институционална почтеност на прокуратурата и ДАНС и ще окаже пълно съдействие в хода на проверката02.08.2013

По повод информация в столичен всекидневник относно регистрацията на съвместно дружество между „Печатница на Българската народна банка” АД (ПБНБ) и един от най-големите производители на банкноти в света „Франсоа Шарл Обертюр Груп”, Франция (ФШОГ), съдържаща внушение, че е „стартирала приватизацията на Печатницата на БНБ”, заявяваме следното: Твърдението за каквато и да е „приватизация” на ПБНБ категорично не отговаря на истината31.07.2013

БНБ обяви ОЛП за август 2013 г.26.07.2013

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „110 години от Илинденско-Преображенското въстание”28.06.2013

БНБ обяви ОЛП за юли 2013 г.19.06.2013

„Печатница на Българската народна банка” АД успешно приключи преговорите и постигна договореност за създаване на съвместно дружество за производство на банкноти в България с един от най-големите производители на банкноти в света „Франсоа Шарл Обертюр Груп”, Франция10.06.2013

Днес, 10 юни 2013 г., в 16.43 ч., управителят на БНБ Иван Искров внесе в Народното събрание на Република България предложение за избор на подуправител на БНБ – ръководител на управление „Банков надзор”06.06.2013

Днес УС на БНБ одобри Отчета за изпълнението на бюджета за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2012 г.31.05.2013

БНБ обяви ОЛП за юни 2013 г.29.05.2013

Днес Управителният съвет на БНБ прие решение, с което, считано от 30.05.2013 г., прекратява ползването на неплатен отпуск на г-н Калин Христов и възобновява изпълнението на функциите му на подуправител на БНБ, ръководещ управление „Емисионно”, както и на представител на БНБ в съвета на директорите на дружества, в които БНБ има участие („Печатница на БНБ” АД и „Дружество за касови услуги” АД)21.05.2013

Днес УС на БНБ прие решение, с което приема като дарение от община Пловдив недвижим имот от 6769 кв. м., намиращ се на ул. „Ягодовско шосе” № 218.05.2013

От 20 май 2013 г. БНБ пуска в обращение златна възпоменателна монета „Св. Св. Константин и Елена”, която е от популярната серия „Българска иконография”17.05.2013

На кратко работно посещение по покана на управителя на БНБ Иван Искров у нас гостува управителят на централната банка на Гърция Георгиос Провопулос30.04.2013

БНБ обяви ОЛП за май 2013 г.30.04.2013

Управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2012 година29.03.2013

БНБ обяви ОЛП за април 2013 г.22.03.2013

От 25 март 2013 г. БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Цар Самуил” от серията „Средновековни български владетели”12.03.2013

Във връзка с поканата от президента на Република България до г-н Калин Христов да участва в служебното правителство като министър на финансите и за да бъдат спазени законовите изисквания на ЗБНБ, г-н Калин Христов ще ползва неплатен отпуск и ще преустанови изцяло изпълнението на задълженията си като подуправител и ръководител на управление „Емисионно” през този период28.02.2013

БНБ обяви ОЛП за март 2013 г.22.02.2013

Съобщение по повод появилите се спекулации с името на управителя на БНБ Иван Искров като възможна номинация за служебен министър-председател21.02.2013

Днес в БНБ в присъствието на членовете на УС на банката бяха връчени удостоверения на победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2013 година31.01.2013

БНБ обяви ОЛП за февруари 2013 г.31.01.2013

Днес официално приключи двугодишният проект на ЕЦБ за техническо сътрудничество „Засилване на институционалния капацитет на централната банка на Сърбия”. В проекта участваха 21 централни банки от ЕС, членове на ЕСЦБ, сред които и Българската народна банка17.01.2013

Днес председателят на Помирителната комисия за платежни спорове проф. д-р Камелия Касабова представи пред Управителния съвет на Българската народна банка годишния отчет за дейността на комисията през 2012 г.10.01.2013

Днес се състоя пресконференция на президента на ЕЦБ Марио Драги, на която беше представен цялостният дизайн на новата банкнота от 5 евро. На нея за първи път е изписано на кирилица наименованието на единната валута „евро”, както и съкращението „ЕЦБ”