logo
Skip to content
 • гр. София 1000, пл. „Княз Александър І“ № 1
 • гр. София 1784, м. „Полигона“, ул. „Михаил Тенев“ № 10
 • гр. София 1000, ул. „Славянска“ № 6

 

 • 02 91459 (централа)
 • 02 9145 1398
 • 02 980 2425; 02 980 6493
 • BNBGBGSD - левове; BNBGBGSF - валута

 

Електронни адреси

 

 • Notes-and-coins@bnbank.org - за въпроси, свързани с банкноти и монети, в това число: обмяна на лев за евро по фиксирания курс, банкноти и монети в обращение, парични средства, изтеглени от обращение, възпроизвеждане на банкноти и монети, замяна на повредени банкноти и монети, неистински банкноти и монети, както и отказ от страна на банка да извърши обмяна на повредени банкноти и/или разменни монети, когато същите не са умишлено повредени и липсва съмнение, че са неистински или преправени;

 

 • Registers_directorate@bnbank.org - за въпроси, свързани с дейностите на Централния кредитен регистър и на Регистъра на банковите сметки и сейфове;

 

 • Press_Office@bnbank.org - за въпроси към Пресцентъра;

 

 • BNB-Delovodstvo@bnbank.org - за подаване на искания, сигнали и предложения, жалби и молби по електронен път;

 

 • CourtInfo@bnbank.org - за призоваване и получаване на документи и съобщения от съдилища по съдебни дела;

 

 • PublicProcurement@bnbank.org - за информация за обществени поръчки;

 

 • HR@bnbank.org - за изпращане на документи при кандидатстване за работа само за обявени позиции;

 

 • BNBMuseum@bnbank.org - за предварително записване за посещение на Музейната сбирка;

 

 • PersonalData@bnbank.org - за въпроси, свързани с обработване на лични данни;

 

 • Signals@bnbank.org – за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;

 

 • ZDOI@bnbank.org - за подаване на заявление за достъп до обществена информация;

 

 • BNB-ObshtestvenTrezor@bnbank.org - за въпроси и информация относно Обществен трезор; за подаване на заявления за наем на сейф и декларации по ЗМИП, подписани с квалифициран електронен подпис;

 

 • webmaster@bnbank.org - за мнения и препоръки за страницата.