logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 септември 2009 г.

Българската народна банка е единствената българска институция, която е предала целия си ведомствен архив в Държавна агенция „Архиви” и го е направила общодостъпен, заяви управителят на БНБ Иван Искров по време на представянето на том V от документалната поредица „Българска народна банка. Сборник документи”, съвместно издание на БНБ и Държавна агенция „Архиви”. Вярваме, че разсекретяването на ведомствените архиви на българските институции от изпълнителната, законодателната и съдебната власт би било единствено от обществена полза, защото доброто познаване на миналото прави по-разбираемо настоящето и бъдещето, добави управителят на БНБ.

Няма друга институция у нас, която да е представила така открито историята на дейността си като централната банка, подчерта при представянето председателят на Държавна агенция „Архиви” д-р Боряна Бужашка. Според нея предоставените на агенцията архиви дават възможност на всеки български гражданин да се запознае отблизо с важна част от историята на стопанския живот на страната от Освобождението до днес.

Този десетгодишен проект, чийто финал публично представяме днес, превърна БНБ в най-добре представената и открита публична институция в България, посочи един от съставителите на поредицата Румен Аврамов. Според него документите показват как се е кредитирала българската планова икономика и как се е контролирало паричното предлагане. Документите не преобръщат нашите разбирания, а потвърждават това, за което се досещахме, посочи в критичния си анализ г-н Аврамов. Той направи и широко обобщение за дейността, функциите, задачите и работните практики на централната банка по време на комунистическия период от историята на нашата страна.

Четирите части на том V могат да бъдат закупени от гише 62 в паричния салон в сградата на Българската народна банка срещу сумата от 55.87 лева. Цялата публикувана в тях информация, както и на всички издадени досега томове в поредицата, може да бъде прочетена на интернет страницата на БНБ.