logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 април 2009 г.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В СВОЯТА ИСТОРИЯ БНБ ОТВАРЯ ВРАТИТЕ СИ
ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИ ПО СЛУЧАЙ 130 ГОДИНИ ОТ
ОСНОВАВАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА

На 11 и 12 април от 8.30 до 17.00 часа гостите ще могат да разгледат залата на Управителния съвет и кабинета на управителя на БНБ, да се снимат на сувенирна банкнота със своя лик и собственоръчно да си отсекат сувенирна монета.

През 2009 г. се навършват 130 години от основаването на Българската народна банка. Тя е създадена на 25 януари 1879 г. с указ на княз Дондуков-Корсаков. На 4 април 1879 г. е назначен първият управител на БНБ Лудвиг Карбоньор. На 6 юни 1879 г. е извършена първата транзакция, с което Българската народна банка слага началото на своята дейност.

От самото начало до днес БНБ остава стълб на финансовата стабилност, запазвайки своята институционална независимост и отговорност. Това може да се види включително и в последната година, в която – на фона на световна финансова и икономическа криза – България продължава да стои стабилно благодарение на стабилната си финансова система, в основата на която стои консервативната политика и строгите банкови регулации на Българската народна банка.

По случай своята 130-а годишнина и в съответствие с провежданата политика на прозрачност и отвореност БНБ организира редица прояви, целящи да припомнят на българското общество основните функции и задачи на централната банка, както и важни исторически моменти от нейната история.

Една от тези инициативи са Дните на отворени врати, които ще се проведат на 11-12 април, идната събота и неделя. През тези два дни БНБ за пръв път в своята история ще осигури свободен достъп за граждани до централната сграда на институцията – това ще бъде във времето от 8.30 до 17.00 часа. Посетителите ще имат възможност да разгледат залата на Управителния съвет, в която са вземани едни от най-важните решения във финансовата и банковата история на страната, както и да влязат в кабинета на управителя на БНБ. На разположение на групите посетители ще бъдат служители на банката, които ще ги съпровождат и ще ги запознаят с основните функции и задачи на банката. Гостите ще имат възможност собственоръчно да отсекат сувенирна монета, която да остане като спомен от посещението им, както и да се снимат и да получат сувенирна банкнота със своя лик, изобразен върху нея. Приготвени са и специални презентационни щандове, информиращи за дейността на Националния кредитен регистър, Националния център за анализ на банкноти и монети и икономическите анализи и прогнози на експертите от БНБ.

Сред другите инициативи, посветени на годишнината, са:

Проведен конкурс за стипендианти

На 15 януари 2009 г. бяха обявени резултатите от конкурс за стипендианти, обучаващи се в образователно-квалификационните степени „бакалавър”, ”магистър” и „доктор”, от професионалните направления: „Право”, „Икономика”, „Администрация и управление” и „Информатика и компютърни науки”. От 18 кандидата комисията за подбор и работа със стипендианти избра четирима победители, от които двама бакалаври и двама магистри. За период от 10 месеца стипендиантите, обучаващи се в образователно-квалификационна степен „бакалавър”, се изплащат 300 лв. месечно, за стипендиантите, обучаващи се в образователно-квалификационна степен „магистър”, размерът на стипендията е 500 лв.

Основната цел на стипендиите е да бъдат подпомогнати студенти и докторанти да специализират и разработват теми с важно значение за дейността на БНБ, а в перспектива и да бъдат привлечени на работа в централната банка.

Предстоящи прояви:

Нова интернет страница на БНБ

Съществуващата страница е изградена върху технология от преди повече от 10 години и е наложително техническо и частично съдържателно обновяване. Информацията ще бъде преструктурирана и ясно насочена към основните потребителски групи: медии, финансови експерти и анализатори, обща аудитория. Акценти върху всекидневната информация като курсове, справочни индекси, последни новини и др. Като обем страницата ще съдържа повече от 10 хил. документа на системата за управление на съдържанието.

БНБ Сборник документи, т. 5, обхващащ периода 1948-1990

Сборникът обхваща периода от 1948 г. до 1990 г. включително и ще излезе в четири части (4 самостоятелни книжни тела) с общ обем приблизително 2800 страници. Този том е необикновен в няколко отношения.

Първо. Огромният обем. Този обем е обусловен от броя на включените в тома документи(над 900 документа).

Второ. По–голямата част от документите се публикуват за първи път, защото в продължение на десетилетия са били строго охранявани от „външни очи”. Те съдържат изключително богата информация за развитието на БНБ през този период, както и за банковата, паричната и финансовата система на страната. В своята цялост те дават много точна представа за същността и за начина на работа на установената след 1944 г. по съветски образец социалистическа свръхцентрализирана планова икономика, както и за неуспешните опити за нейното реформиране през 60–те и през втората половина на 80–те години на миналия ХХ век. Сега тези документи ще бъдат предоставени на вниманието не само на научните, но и на широките обществени среди.

Трето. С този том завършва работата по един внушителен съвместен проект на Българската народна банка и Държавна агенция „Архиви”, започнал още през 1993 година, чиято цел е обнародването на корпус от архивни документи за историята на БНБ от създаването й през 1879 г. до 1990 година. В този смисъл за последните поне 5 десетилетия Българската народна банка се явява единствената българска централна държавна институция, която е осъществила такава огромна по обем дейност за публикуване на документите от своя архивен фонд, осветляващи нейното минало.

Каталог за монети и Каталог за банкноти, съдържащи всички емитирани банкноти и всички отсечени монети от създаването на БНБ до днес

Каталог за картини от художествената колекция на БНБ

Подбрани са 130 произведения на изящните изкуства, които ще бъдат подредени не според времето на създаването си, а според годината на раждане на техните автори. Основната част от произведенията в художествената колекция на БНБ са купувани в периода 1935-1945 година и в по-малка степен през 60-70 –те години на миналия век. От началото на новото хилядолетие колекцията е обогатена с над 20 нови творби, сред които са платна на Владимир Димитров - Майстора, Генко Генков, Димитър Казаков - Нерон, Димитър Гюдженов, Константин Щъркелов, Генко Генов, Светлин Русев. Нейното развитие се осъществява с активното съдействие на Съюза на българските художници, Националната художествена галерия, Института по изкуствознание при БАН и др.

Тържествен юбилеен концерт за началото на юни

На 12 юни 2009 г. ще се проведе тържествен юбилеен концерт, на който се очаква да присъстват ръководители на български държавни институции и управители на централни банки от Европейския съюз, Балканския регион, САЩ, Япония и Русия. Приветствия ще бъдат поднесени от г-н Георги Първанов, президент на Република България и г-н Жан-Клод Трише, президента на Европейската централна банка.