logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

2 април 2009 г.

БНБ ще ръководи туининг проект за 1.2 млн. евро за Черна гора, финансиран от
ЕК, „Укрепване на регулаторния и надзорен капацитет на финансовите регулатори”

На 1 април 2009 Европейската комисия официално информира, че БНБ е избрана да управлява проект “Укрепване на регулаторния и надзорен капацитет на финансовите регулатори” на Черна гора на обща стойност 1.2 млн. евро след проведен публичен търг.

За първи път българска публична институция ще управлява голям туининг проект, предоставяйки институционален капацитет и то в области от изключителна важност особено в условията на световна финансова криза. Това е първият проект, в който БНБ е управляваща институция и е единствена сред централните банки от новите страни–членки, която ще управлява голям туининг-проект, финансиран от ЕК.

Партньори по проекта са Холандската централна банка в областта на застрахователния и банков надзор и борбата срещу изпирането на пари и срещу финансиране на тероризма, както и Комисията за финансов надзор, която ще работи в областта на капиталовия пазар.

Целта на проекта е създаване на условия за дългосрочна икономическа стабилност и растеж чрез укрепване на регулаторната и надзорна рамка на капиталовите и финансови пазари и привеждането им в съответствие с изискванията на европейското законодателство. Важен приоритет на проекта, чиято продължителност е 18 месеца е осъществяването на дейности за предотвратяване изпирането на пари и предотвратяване финансирането на тероризма.

Досега БНБ е била бенефициент по два много успешни туининг проекта, а в момента участва като донор и в два проекта, управлявани от Европейската централна банка – за Националната банка на Сърбия и Централната банка на Египет.

Сътрудничеството със страните от региона е приоритет за БНБ, която поема безусловен ангажимент за изпълнението на проекта. Географско-икономическата и културна близост със страните от региона, както и нарастването на икономическите връзки и трансграничните финансови услуги правят опита на БНБ особено подходящ за страните от Югоизточна Европа.