logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

11 декември 2009 г.

Днес в съответствие с член 1, алинея 2 и член 50 от Закона за Българската народна банка в Народното събрание на Република България бе представен Отчет на БНБ за първото шестмесечие на 2009 г. и Бюджет на БНБ за 2010 година.

Отчетът е приет от УС на БНБ на 17 ноември 2009 г., обнародван в бр. 97 на Държавен вестник от 8 декември 2009 г. и публикуван на интернет страницата на банката в раздел “Изследвания и публикации”, “Периодични публикации”, “Отчет на БНБ за януари - юни”.

Бюджетът на БНБ за 2010 г. е приет от УС на БНБ на 17 ноември 2009 г., обнародван в бр. 97 на Държавен вестник от 8 декември 2009 г. и публикуван на интернет страницата на банката, раздел “Изследвания и публикации”, “Периодични публикации”, “Бюджет на БНБ”.