logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 декември 2009 г.

Днес, 22.12.2009 г. в БНБ се състоя среща между Управителния съвет на централната банка и българските народни представители в Европейския парламент. На срещата бяха разгледани широк кръг въпроси от особена важност за страната в областта на новата европейска надзорна рамка на финансовия сектор. Обсъдена бе обща позиция на страната относно подготвените от Европейската комисия проекти на регламенти и директиви, които са част от пакета от мерки на ЕС в отговор на финансовата криза. Тези проекти предстои да бъдат обсъдени в Европейския парламент още в началото на следващата година. Сред разгледаните теми бе и предстоящото създаване на Европейския съвет за системен риск и трите нови европейски органа във финансовия сектор, както и очаквания ефект от тяхното създаване върху националния финансов сектор и икономиката като цяло.Снимки