logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

2 септември 2009 г.

Днес, 02.09.2009 г., Българската народна банка и Министерството на финансите приеха Указание 03-13009 за обслужване на сметки на бюджетни предприятия и бюджетни плащания, което влиза в сила от 1 ноември 2009 г. Указание 03-13009 ще отмени настоящото Указание 03-13006 от 2006 година. Измененията са свързани с влизането в сила от 1 ноември 2009 г. на Закона за платежните услуги и платежните системи, който въвежда в националното законодателство изискванията на Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар.

Указанието, приложенията към него и заповедта за утвърждаването му са публикувани на интернет страница на БНБ: www.bnb.bg, рубрика „Платежни системи”, „Нормативна база на платежната система в България и указания на БНБ в сила от 1 ноември 2009 г.”