logo
Skip to content

Прессъобщения, 2011 г.

30.12.2011

БНБ обяви ОЛП за януари 2012 г.20.12.2011

УС на БНБ одобри Годишния бюджет за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2012 г.20.12.2011

УС на БНБ взе решение, с което подкрепи частичното оттегляне на надзорната мярка, наложена на „Общинска банка” АД на 10.11.2011 г.16.12.2011

БНБ пуска в обращение златна възпоменателна монета „Богородица Пътеводителка”02.12.2011

Днес в Народното събрание на Република България бе представен Отчет на БНБ за първото шестмесечие на 2011 г. и Бюджет на БНБ за 2012 година30.11.2011

БНБ обяви ОЛП за декември 2011 г.25.11.2011

БНБ раздаде специални награди на 24 участници в конкурсите за есе и рисунка на тема „Моята идея за български символ на европейските пари“23.11.2011

Българската народна банка и регулаторните надзорни органи на Черна гора успешно завършиха туининг проект MN 08 IB FI 01 на ЕС10.11.2011

Днес УС на БНБ прие изменения и допълнения на Наредба № 18 от 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение10.11.2011

Днес УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции10.11.2011

Днес на свое заседание УС на БНБ взе решение, с което подкрепи надзорните мерки, наложени на „Общинска банка” АД от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”31.10.2011

БНБ обяви ОЛП за ноември 2011 г.30.09.2011

БНБ обяви ОЛП за октомври 2011 г.29.09.2011

Еврокомисар Кристалина Георгиева бе на работно посещение в БНБ21.09.2011

Управителят на БНБ Иван Искров ще участва в Годишната среща на Борда на гуверньорите на МВФ и групата на Световната банка във Вашингтон15.09.2011

От 16 септември Българската народна банка е домакин на изложба „Еврото“ на Европейската централна банка09.09.2011

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с нанесено оцветяване „Косе Босе”31.08.2011

БНБ обяви ОЛП за септември 2011 г.29.07.2011

БНБ обяви ОЛП за август 2011 г.21.07.2011

УС на БНБ прие наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 и издаде лицензи за извършване на дейност като дружества за електронни пари на „Интеркарт Файнанс” АД и на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД15.07.2011

Европейският банков орган публикува резултатите от общоевропейския стрес-тест за устойчивост на банковата система07.07.2011

УС на БНБ отказа издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Киви България” ООД30.06.2011

БНБ обяви ОЛП за юли 2011 г.17.06.2011

БНБ издаде одобрения за придобиване на акции от капитала на „НЛБ Банка София” АД и от капитала на „Българо-американска кредитна банка” АД17.06.2011

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Хан Крум”09.06.2011

Българската народна банка взе решение за промяна в графика на системния ден на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS09.06.2011

БНБ отказа издаването на лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Евромъни Трансфер” ООД (в процес на учредяване)09.06.2011

БНБ увеличи срока за реализация от банките на предоставените им обезпечения под формата на сгради или урегулирани поземлени имоти09.06.2011

БНБ прие промени в Наредба №3 за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти31.05.2011

БНБ обяви ОЛП за юни 2011 г.12.05.2011

БНБ прехвърля на Министерство на финансите акциите си в „Централен депозитар” АД29.04.2011

Управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2010 година29.04.2011

БНБ обяви ОЛП за май 2011 г.29.04.2011

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна трикомпонентна монета „Гена Димитрова”28.04.2011

УС на БНБ отказа издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „НТС-пей” АД28.04.2011

УС на БНБ одобри Отчета за изпълнение на бюджета за административни разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2010 г. и Бюджета за административни разходи на ФГВБ за 2011 г.14.04.2011

Днес управителят на БНБ г-н Иван Искров получи юбилеен сертификат, удостоверяващ, че централната банка е първият клиент на IBM в България от 1937 г.07.04.2011

Днес, 7 април 2011 г., в 9.41 ч. управителят на БНБ Иван Искров внесе в Народното събрание предложение за избор на подуправител на БНБ – ръководител на управление „Банково”31.03.2011

БНБ обяви ОЛП за април 2011 г.30.03.2011

БНБ прие изменения и допълнения в Наредба № 16 за лицензиране на платежните институции и операторите на платежни системи24.03.2011

БНБ благодари на МВР за успешното разрешаване на драматичния инцидент в „Инвестбанк” – клон Сливен19.03.2011

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „Манастирът Зограф”19.03.2011

БНБ – партньор на ЕЦБ по програма за техническо сътрудничество за Националната банка на Сърбия17.03.2011

В Националния център за анализ на неистински и преправени банкноти и монети към БНБ е регистриран нов тип неистинска банкнота от 50 лева, емисия 2006 г.15.03.2011

УС на БНБ отне лиценза за извършване на дейност като платежна институция на „М Секюрд” ООД08.03.2011

Прессъобщение по повод неверните твърдения на г-н Юрген Рот28.02.2011

БНБ обяви ОЛП за март 2011 г.25.02.2011

По покана на Управителя на Централната банка на Кипър, г-н Атанасиос Орфанидес, управителите или техни представители от централните банки на Албания, Босна и Херцеговина, България, Кипър, Бивша югославска република Македония, Гърция, Черна гора, Румъния и Сърбия, както и представител на Банковата агенция на Федерация Босна и Херцеговина, се срещнаха в Лимасол на 25 февруари 2011 г.11.02.2011

Управителят на БНБ г-н Иван Искров взе участие в конференцията “Постигане на устойчив растеж в Югоизточна Европа: макроикономически политики, структурни реформи, социалнополитическа подкрепа и стабилна финансова система" в Атина31.01.2011

БНБ обяви ОЛП за февруари 2011 г.27.01.2011

От 1 април 2011 г. БНБ преустановява изкупуването на старите национални валути на първите дванадесет държави, приели еврото като законно платежно средство20.01.2011

Днес във Франкфурт на Майн се проведе учредителното заседание на Генералния съвет на Европейския съвет за системен риск14.01.2011

Три нови европейски надзорни институции започнаха работа13.01.2011

УС на БНБ определи г-жа Нели Кордовска за заместник-председател на Управителния съвет на ФГВБ