logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 юни 2009 г.

Днес приключи 79-ото Годишно общо събрание на Банката за международни разплащания (БМР), Базел, което се проведе от 27 до 29 юни 2009 година. На събранието присъстваха управителите на централните банки - акционери в БМР. Българската народна банка беше представена от Управителя Иван Искров. В рамките на Годишното общо събрание на Банката за международни разплащания акционерите одобриха 79-я Годишен отчет на БМР, заверените от одиторите финансови отчети, разпределението на нетната печалба на банката, в т.ч. беше гласуван дивидент за 2008/2009 финансова година по 265 Специални права на тираж (СПТ) на акция, колкото беше предходната година. Общият размер на дивидента, който Българската народна банка се очаква да получи е около 2.3 млн. евро.

Българската народна банка е акционер в Банката за международни разплащания, Базел от самото основаване на БМР през 1930 г. и притежава 8000 бр. акции.