logo
Skip to content

Прессъобщения, 2012 г.

28.12.2012

БНБ обяви ОЛП за януари 2013 г.18.12.2012

Днес Управителният съвет на БНБ отказа издаването на лиценз на „Фактор И. Н.” АД за предоставяне на платежни услуги04.12.2012

Днес УС на БНБ одобри Годишния бюджет за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2013 г.04.12.2012

Днес в съответствие с член 1, алинея 2 и член 50 от Закона за Българската народна банка в Народното събрание на Република България бе представен Отчетът на БНБ за първото шестмесечие на 2012 г. и Бюджетът на БНБ за 2013 година30.11.2012

Днес на посещение в Българската народна банка беше президентът на Република България Росен Плевнелиев. Президентът участва в официалната церемония по встъпване в длъжност на Боряна Пенчева като член на Управителния съвет на Българската народна банка30.11.2012

БНБ обяви ОЛП за декември 2012 г.31.10.2012

БНБ обяви ОЛП за ноември 2012 г.10.10.2012

Изявление на БНБ във връзка с запитвания относно обявеното в медиите от министъра на финансите правителствено решение за облагане на доходите от лихви по депозитите на граждани с 10%05.10.2012

БНБ пуска в обращение златна възпоменателна монета „Св. Петка Българска”30.09.2012

БНБ обяви ОЛП за октомври 2012 г.21.09.2012

Вчера управителят на Българската народна банка г-н Иван Искров взе участие в церемонията по издигането на националните знамена на държавите-членки на Европейския съюз на новата сграда на Европейската централна банка във Франкфурт.10.09.2012

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с нанесено оцветяване „Момче и вятър”31.08.2012

БНБ обяви ОЛП за септември 2012 г.15.08.2012

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, издаде заповед, с която одобрява придобиването от г-н Адил Саид Ахмед Ал Шанфари на 29 761 905 броя акции с право на глас на „Инвестбанк” АД (24.93% от нейния капитал)31.07.2012

БНБ обяви ОЛП за август 2012 г.27.07.2012

УС на БНБ прие изменения и допълнения в Наредба № 26 за финансовите институции24.07.2012

Днес Българската народна банка внесе в Конституционния съд на Република България свое становище по конституционно дело № 4/2012 г., образувано по искане на омбудсмана на Република България за обявяване на противоконституционност на чл. 417, т. 2 от Гражданския процесуален кодекс. Българската народна банка счита направеното от омбудсмана на Република България искане за неоснователно, като в становището си подробно обосновава своите съображения. Пълният текст на становището на централната банка може да видите в прикачения файл12.07.2012

УС на БНБ прие изменения в Наредба № 3 за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти29.06.2012

БНБ обяви ОЛП за юли 2012 г.08.06.2012

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „250 години История славянобългарска”31.05.2012

БНБ обяви ОЛП за юни 2012 г.15.05.2012

УС на БНБ одобри Отчет за изпълнението на бюджета за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2011 г.27.04.2012

БНБ обяви ОЛП за май 2012 г.27.04.2012

Управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2011 година20.04.2012

От 23 април БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „Чудните мостове”18.04.2012

На основание получено искане от министъра на финансите на Република България за писмена консултация вчера, 17.04.2012 г., Европейската централна банка публикува становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд). Аргументите на ЕЦБ съвпадат с редица от направените вече от БНБ възражения по същия законопроект11.04.2012

По повод приетия днес Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд) Българската народна банка заявява, че до този момент се е въздържала от публични коментари по този въпрос въпреки огромния интерес от страна на медии и парламентарно представени политически сили. В съответствие със своята институционална политика централната банка принципно се въздържа от публично изразяване на мнение по медийно представени идеи и дискусии. Тъй като в случая става въпрос за законопроект на Министерски съвет, БНБ е длъжна да оповести своята позиция, приета с единодушие на заседание на Управителния съвет и изпратена на 21.03.2012 г. в писмо до министъра на финансите г-н Симеон Дянков. Пълният текст на позицията на централната банка може да видите в прикачения файл09.04.2012

По повод на направени днес публични внушения от членове на Столичния общински съвет заявяваме, че банковите кредити се одобряват от органите за управление на търговските банки съгласно техните вътрешни правила. В конкретния случай с Общинска банка управление „Банков надзор” е наложило надзорна мярка за свързаност на лица с миноритарния акционер на кредитната институция с оглед установена голяма експозиция по това време05.04.2012

Днес на свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за Централния кредитен регистър30.03.2012

БНБ обяви ОЛП за април 2012 г.30.03.2012

На 31 март 2012 г. приключва тригодишната програма на ЕС, финансирана по линия на „Европейския инструмент за съседство и партньорство”, за оказване на техническа помощ на централната банка на Египет. Програмата беше успешно реализирана от ЕЦБ и още 7 централни банки, сред които и БНБ, като целта й беше въвеждането на изискванията на Базел II в египетската банкова система.16.03.2012

БНБ пуска в обращение медна възпоменателна монета „125 години от рождението на Димчо Дебелянов”29.02.2012

БНБ обяви ОЛП за март 2012 г.23.02.2012

Днес в БНБ в присъствието на членовете на Управителния съвет на банката беше връчено удостоверение на победителя в конкурса за стипендианти на БНБ за 2012 година Елена Спасова Спасова – студент в Нов български университет, степен „магистър”, специалност „Международен бизнес”23.02.2012

УС на БНБ издаде лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Евромъни Трансфер” ООД (в процес на учредяване) за изпълнение на налични парични преводи31.01.2012

БНБ обяви ОЛП за февруари 2012 г.26.01.2012

УС на БНБ издаде лиценз за извършване на дейност като оператор на платежна система с окончателност на сетълмента в евро на „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ” АД