logo
Skip to content

Прессъобщения, 1999 г.

22.12.1999

Mинистърът на финансите и управителят на БНБ утвърдиха за първични дилъри на ДЦК за периода 01.01.2000 г.-30.06.2000 г.14.12.1999

Българската народна банка уведомява гражданите, че в страната се правят опити за разпространяване на фалшификати на банкноти от 20 и 50 лева, емисия 1999 година.09.12.1999

На свое редовно заседание на 09.12.1999 г. Управителния съвет на Българската народна банка прие наредби, свързани с Валутния закон, влизащ в сила от 1 януари 2000 г.09.12.1999

Информация за изтичане на срока за обмяна на банкноти и монети от емисии до 1990 г.16.08.1999

Мандатът на г-н Валентин Цветанов като подуправител на БНБ изтeче на 11 юни 1999 г.02.07.1999

В отговор на направено от наша страна запитване до Международната организация за стандартизация (ISO) получихме съобщение, че в таблицата на кодовете за представяне на валути (таблица А.1 стандарт ISO 4217), от 5 юли 1999 г. ще бъде добавен нов ред.04.06.1999

Във връзка със статията във вестник Sofia Daily, публикувана на 4 юни 1999 г.06.01.1999

По повод многобройните запитвания от банки, предприятия и частни лица във връзка с въвеждането на единната европейска валута ЕВРО и свързаната с това промяна в начина на обявяване на централните валутни курсове на Българска народна банка считаме за необходимо да дадем някои допълнителни пояснения.