logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 август 2009 г.

Република България получи 517 млн. евро, с които се увеличават международните валутни резерви на Българската народна банка

Днес, 28.08.2009 г., Република България получи 474 586 534 специални права на тираж (СПТ)1 от МВФ (около 517 млн. евро), с които се увеличават международните валутни резерви на Българската народна банка.

На срещата на държавните и правителствени ръководители на страните от Г-20, състояла се на 2 април 2009 г., като част от мерките за преодоляване на последствията от световната финансова и икономическа криза, беше взето решение за разпределение на СПТ в размер на 250 млрд. щатски долара2 между страните - членки на МВФ. Това дава право на всяка от страните - членки на МВФ да придобие СПТ в размер до 75% от квотата си в МВФ.

В съответствие с това решение на 7 август 2009 г., с мнозинство от 85% от гласовете на страните - членки в МВФ, Бордът на управителите на МВФ одобри резолюция за общото разпределение на СПТ. Управителят на Българската народна банка в качеството му на Управител за България в МВФ, гласува в подкрепа на резолюцията, изразявайки съвместната позиция на правителството и централната банка.

На 9 септември 2009 г. ще бъдат предоставени от МВФ още 136.3 млн. СПТ по специалното еднократно разпределение на СПТ от 1997 г., което наскоро също беше ратифицирано от всички страни-членки.

____________

1 Специални права на тираж (1 СПТ=1.092650 евро, курс на МВФ от 27.08.2009 г.)

2 Около 186,7 млрд. евро към датата на взимане на решението.