logo
Skip to content

Съобщение относно ред за възлагане на обществени поръчки след 15.06.2020 г. Изтегли PDF (1839 KB)

Списък на обществените поръчки през 2020 г.

Открита процедура • Изработка, доставка и монтаж на мебелно оборудване по одобрен интериорен проект, за обект: „Изграждане на нов Касов център на БНБ в гр. Пловдив, бул. „Ягодовско шосе“ № 2

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0039


Открита процедура • Абонаментно обслужване и функционално развитие на Oсновната Банкова информационна система (SAP) в Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0037


Договаряне без предварително обявление • Абонаментно обслужване и функционално развитие на програмен продукт „СОФИ-БНБ” в Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0038


Открита процедура • Доставка и монтаж на климатична техника в сградата на БНБ, пл. "Княз Александър I" № 1, гр. София

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0036


Открита процедура • Доставка на консумативи за касовата дейност по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0035


Пряко договаряне • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0034


Публично състезание • Осигуряване на абонаментна софтуерна поддръжка на притежавани от БНБ лицензи за програмни продукти на Micro Focus

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0033


Публично състезание • Осигуряване на следгаранционна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) и статични превключватели (STS), произведени от Schneider Electric

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0032


Открита процедура • Поддръжка на банкнотообработващи системи по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0031


Открита процедура • Доставка на консумативи за офис техника

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0030


Открита процедура • Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0029


Открита процедура • Доставка на служебни автомобили по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0028


Публично състезание • Доставка на хигиенни и санитарни материали за кухненски блок

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0027


Договаряне без предварително обявление • Техническа поддръжка на Oracle лицензи за нуждите на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0026


Ограничена процедура • Доставка и монтаж на система за контрол на достъпа на обект „Касов център на БНБ“, гр. Пловдив

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0025


Публично състезание • Доставка, внедряване и абонаментна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) и електронни превключватели (ATS) за нуждите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0024


Открита процедура • Доставка на устройства за контрол на пропускателния режим в „Касов център на БНБ“ – гр. Пловдив по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0023


Ограничена процедура • Защитна бронировка и остъкляване на обект „Касов център на БНБ гр. Пловдив

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0022


Събиране на оферти с обява • Абонаментно обслужване на Информационната система за провеждане на аукциони и подписки за замяна на ДЦК (АДЦК) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9098098


Публично състезание • Осигуряване на софтуерна и хардуерна абонаментна поддръжка на място в режим 7х24 на продукти на Check Point

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0021


Договаряне без предварително обявление • Миграция към по-нова версия (ъпгрейд) на интегрирана информационна система за управление на валутните резерви

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0020


Открита процедура • Предоставяне на услуги по инсталиране, миграция, архивиране и абонаментна поддръжка на Системата за управление на бази данни (СУБД) Oracle

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0019


Публично състезание • Доставка на лабораторно оборудване за анализ на банкноти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0018


Открита процедура • Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0016


Открита процедура • Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции за срок от 2 (две) години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0015


Договаряне без предварително обявление • Абонаментна поддръжка на Системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0017


Публично състезание • Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА), материални запаси и моторни превозни средства по три обособени позиции за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0014


Договаряне без предварително обявление • Техническа поддръжка на Oracle лицензи за нуждите на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0013


Публично състезание • Доставка на хигиенни и санитарни материали за кухненски блок

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0012


Публично състезание • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0011


Открита процедура • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 1 лев, емисия 2002 г., по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0009


Публично състезание • Доставка и абонаментна поддръжка на касова техника по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0010


Публично състезание • Следгаранционно абонаментно поддържане на асансьорите и съоръженията в сградите – собственост на БНБ в град София и страната, по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0008


Публично състезание • Избор на международно сертифицирано дружество за стоков контрол. Извършване на стоков и качествен контрол на монетни заготовки и други доставки

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0007


Открита процедура • Абонаментна поддръжка, вкл. доставка, на печатащи, сканиращи и мултифункционални устройства в сградите на БНБ, по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0006


Събиране на оферти с обява • Доставка и абонамент за поддръжка на продукти от фирмата Symantec и осигуряване на помощ при възникване на кризи по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9096430


Пряко договаряне • Абонамент за достъп до съдържание на чуждестранни специализирани електронни издания през 2020 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0005


Открита процедура • Развитие и абонаментно обслужване на Интегрираната информационна система за финансовите пазари и ЗМР в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0004


Открита процедура • Поддръжка на складова техника по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0003


Открита процедура • Доставка, инсталиране, конфигуриране и тригодишна гаранционна поддръжка на комуникационно оборудване за нуждите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0002


Открита процедура • Абонаментна поддръжка на копирни машини в сградите на БНБ по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0001