logo
Skip to content

Прессъобщения, 2023 г.

16.01.2023

БНБ публикува статистически данни за декември 2022 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение12.01.2023

Днес УС на БНБ прие решение за спазване на „Насоки за изменение на Насоки EBA/GL/2018/10 относно оповестяването на необслужваните и преструктурираните експозиции“ (EBA/GL/2022/13), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница