logo
Skip to content

Открита процедура • Поддръжка на складова техника по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0003


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 07.02.2020, 11:15 Изтегли PDF (1969 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 07.02.2020, 11:15 Изтегли PDF (1951 KB)

Документация

Публикувано на 07.02.2020, 11:16 Изтегли ZIP (352 KB)

Съобщение за удължаване на срок за предоставяне на оферти

Публикувано на 11.03.2020, 17:40 Изтегли PDF (948 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 16.03.2020, 12:03 Изтегли PDF (2864 KB)

Протокол

Публикувано на 31.03.2020, 15:15 Изтегли PDF (768 KB)

Доклад

Публикувано на 31.03.2020, 15:18 Изтегли PDF (1311 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 31.03.2020, 15:20 Изтегли PDF (2153 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 14.05.2020, 12:25 Изтегли PDF (923 KB)

Договор по ОП № 1

Публикувано на 14.05.2020, 12:26 Изтегли PDF (36582 KB)

Договор по ОП № 2

Публикувано на 14.05.2020, 12:27 Изтегли PDF (41255 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 19.06.2023, 16:24 Изтегли PDF (279 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 09.05.2024, 14:53 Изтегли PDF (181 KB)