logo Skip to content

Открита процедура • Развитие и абонаментно обслужване на Интегрираната информационна система за финансовите пазари и ЗМР в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0004


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 10.02.2020, 10:40 Изтегли PDF (2359 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 10.02.2020, 10:40 Изтегли PDF (2047 KB)

Документация

Публикувано на 10.02.2020, 10:41 Изтегли ZIP (5410 KB)

Съобщение за удължаване на срок за предоставяне на оферти

Публикувано на 12.03.2020, 18:31 Изтегли PDF (1174 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 16.03.2020, 12:05 Изтегли PDF (2774 KB)

Протокол

Публикувано на 10.04.2020, 18:12 Изтегли PDF (857 KB)

Доклад

Публикувано на 10.04.2020, 18:14 Изтегли PDF (1332 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 10.04.2020, 18:15 Изтегли PDF (1106 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 05.05.2020, 13:32 Изтегли ZIP (11951 KB)

Протокол към Искане за допълване на оферта за абонаментно обслужване

Публикувано на 13.05.2020, 17:38 Изтегли PDF (857 KB)

Доклад към Искане за допълване на оферта за абонаментно обслужване

Публикувано на 13.05.2020, 17:39 Изтегли PDF (1202 KB)

Решение за избор на изпълнител към Искане за допълване на оферта за абонаментно обслужване

Публикувано на 13.05.2020, 17:41 Изтегли PDF (2814 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 14.05.2020, 12:07 Изтегли PDF (715 KB)

Рамково споразумение

Публикувано на 14.05.2020, 12:09 Изтегли PDF (99079 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 01.06.2020, 13:29 Изтегли PDF (443 KB)

Договор

Публикувано на 01.06.2020, 13:57 Изтегли PDF (18880 KB)