logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 1 лев, емисия 2002 г., по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0009


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 09.03.2020, 11:51 Изтегли PDF (3718 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 09.03.2020, 11:52 Изтегли PDF (1868 KB)

Документация

Публикувано на 10.03.2020, 13:51 Изтегли ZIP (3633 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 03.04.2020, 16:37 Изтегли PDF (1174 KB)

Протокол

Публикувано на 22.05.2020, 14:24 Изтегли PDF (690 KB)

Доклад

Публикувано на 22.05.2020, 14:31 Изтегли PDF (1511 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 22.05.2020, 14:32 Изтегли PDF (1428 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 06.07.2020, 11:33 Изтегли PDF (690 KB)

Договор по ОП № 1

Публикувано на 06.07.2020, 11:35 Изтегли PDF (2716 KB)

Договор по ОП № 2

Публикувано на 06.07.2020, 11:36 Изтегли PDF (2793 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 19.01.2024, 11:44 Изтегли PDF (279 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 19.01.2024, 11:46 Изтегли PDF (280 KB)