logo
Skip to content

Открита процедура • Абонаментно обслужване и функционално развитие на Oсновната Банкова информационна система (SAP) в Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0037


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 15.06.2020, 10:41 Изтегли PDF (5495 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 15.06.2020, 10:42 Изтегли PDF (10717 KB)

Документация

Публикувано на 17.06.2020, 10:31 Изтегли ZIP (533 KB)

Съобщение за промяна в датата за отваряне на оферти

Публикувано на 17.07.2020, 17:49 Изтегли PDF (1235 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 20.07.2020, 16:48 Изтегли PDF (2749 KB)

Доклад

Публикувано на 17.08.2020, 14:43 Изтегли PDF (1546 KB)

Протокол

Публикувано на 17.08.2020, 14:45 Изтегли PDF (522 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 17.08.2020, 14:46 Изтегли PDF (2081 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 01.09.2020, 14:15 Изтегли ZIP (8632 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 08.09.2020, 11:48 Изтегли PDF (2594 KB)

Рамково споразумение

Публикувано на 08.09.2020, 11:49 Изтегли PDF (13400 KB)

Доклад

Публикувано на 09.09.2020, 16:05 Изтегли PDF (1407 KB)

Протокол

Публикувано на 09.09.2020, 16:05 Изтегли PDF (915 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 09.09.2020, 16:06 Изтегли PDF (2175 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 05.10.2020, 17:06 Изтегли PDF (2407 KB)

Договор

Публикувано на 05.10.2020, 17:07 Изтегли PDF (10581 KB)