logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на служебни автомобили по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0028


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 26.05.2020, 11:42 Изтегли PDF (3152 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 26.05.2020, 11:43 Изтегли PDF (6379 KB)

Документация

Публикувано на 25.05.2020, 11:44 Изтегли ZIP (222 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 12.06.2020, 14:31 Изтегли PDF (1437 KB)

Съобщение за отваряне на оферти

Публикувано на 26.06.2020, 17:45 Изтегли PDF (571 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 03.07.2020, 18:06 Изтегли PDF (2020 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 03.07.2020, 18:06 Изтегли PDF (1548 KB)

Доклад

Публикувано на 03.07.2020, 18:07 Изтегли PDF (1741 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 03.07.2020, 18:08 Изтегли PDF (2004 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 31.08.2020, 12:23 Изтегли PDF (5534 KB)

Договор

Публикувано на 31.08.2020, 12:24 Изтегли PDF (6168 KB)