logo Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Абонаментно обслужване и функционално развитие на програмен продукт „СОФИ-БНБ” в Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0038


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 12.06.2020, 16:47 Изтегли PDF (3825 KB)

Документация

Публикувано на 12.06.2020, 16:47 Изтегли ZIP (4947 KB)

Становище от АОП

Публикувано на 20.07.2020, 11:19 Изтегли PDF (155 KB)

Протокол

Публикувано на 24.08.2020, 11:10 Изтегли PDF (1009 KB)

Протокол от проведено договаряне

Публикувано на 24.08.2020, 11:11 Изтегли PDF (641 KB)

Доклад

Публикувано на 24.08.2020, 11:15 Изтегли PDF (1372 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 24.08.2020, 11:15 Изтегли PDF (1835 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 05.10.2020, 17:09 Изтегли PDF (4908 KB)

Рамково споразумение

Публикувано на 05.10.2020, 17:09 Изтегли PDF (48729 KB)

Искане за допълване на оферта с приложения

Публикувано на 10.12.2020, 17:13 Изтегли ZIP (4220 KB)

Протокол

Публикувано на 18.12.2020, 17:12 Изтегли PDF (972 KB)

Доклад

Публикувано на 18.12.2020, 17:13 Изтегли PDF (1160 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 18.12.2020, 17:14 Изтегли PDF (1816 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 04.01.2021, 11:28 Изтегли PDF (4765 KB)

Договор

Публикувано на 04.01.2021, 11:30 Изтегли PDF (30006 KB)