logo
Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Техническа поддръжка на Oracle лицензи за нуждите на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0026


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 18.05.2020, 17:07 Изтегли PDF (2477 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 01.07.2020, 16:33 Изтегли PDF (478 KB)

Договор

Публикувано на 01.07.2020, 16:37 Изтегли PDF (8761 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 15.07.2021, 10:44 Изтегли PDF (1612 KB)