logo
Skip to content
    
    

    

Календар за Статистика

06.10.2022, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Септември 202217.10.2022, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Септември 202219.10.2022, 12:00

Преки инвестиции - поток

Август 202219.10.2022, 12:00

Външна търговия

Юли 202219.10.2022, 12:00

Платежен баланс

Август 202221.10.2022, 16:00

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори

Юни 202225.10.2022, 12:00

Парична статистика

Септември 202227.10.2022, 12:00

Лихвена статистика

Септември 202228.10.2022, 12:00

Брутен външен дълг

Август 202204.11.2022, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Октомври 202209.11.2022, 12:00

Кредити и депозити по количествени категории и икономически дейности

Септември 202215.11.2022, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Октомври 202215.11.2022, 14:00

Лизингови дружества

Септември 202216.11.2022, 14:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Септември 202218.11.2022, 12:00

Платежен баланс

Септември 202218.11.2022, 12:00

Външна търговия

Август 202218.11.2022, 12:00

Преки инвестиции - поток

Септември 202221.11.2022, 12:00

Инвестиционни фондове

Септември 202223.11.2022, 12:00

Парична статистика

Октомври 202225.11.2022, 12:00

Лихвена статистика

Октомври 202229.11.2022, 12:00

Брутен външен дълг

Септември 202206.12.2022, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Ноември 202209.12.2022, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Септември 202215.12.2022, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Ноември 202219.12.2022, 12:00

Платежен баланс

Октоври 202219.12.2022, 12:00

Външна търговия

Септември 202219.12.2022, 12:00

Преки инвестиции - поток

Октомври 202223.12.2022, 12:00

Парична статистика

Ноември 202229.12.2022, 12:00

Лихвена статистика

Ноември 202230.12.2022, 12:00

Преки инвестиции - размер

Септември 202230.12.2022, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Септември 202230.12.2022, 12:00

Брутен външен дълг

Октомври 2022