logo
Skip to content
    
    

    

Календар за Статистика

15.12.2023, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Ноември 202319.12.2023, 12:00

Външна търговия

Септември 202319.12.2023, 12:00

Преки инвестиции - поток

Октомври 202319.12.2023, 12:00

Платежен баланс

Октомври 202322.12.2023, 12:00

Парична статистика

Ноември 202328.12.2023, 12:00

Преки инвестиции - размер

Септември 202328.12.2023, 12:00

Брутен външен дълг

Октомври 202328.12.2023, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Септември 202329.12.2023, 12:00

Лихвена статистика

Ноември 202305.01.2024, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Декември 202315.01.2024, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Декември 202317.01.2024, 12:00

Платежен баланс

Ноември 202317.01.2024, 12:00

Външна търговия

Октомври 202317.01.2024, 12:00

Преки инвестиции - поток

Ноември 202322.01.2024, 14:00

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори

Септември 202324.01.2024, 12:00

Парична статистика

Декември 202326.01.2024, 12:00

Лихвена статистика

Декември 202330.01.2024, 12:00

Брутен външен дълг

Ноември 202306.02.2024, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Януари 202408.02.2024, 12:00

Кредити и депозити по количествени категории и икономически дейности

Декември 202315.02.2024, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Януари 202415.02.2024, 14:00

Лизингови дружества

Декември 202316.02.2024, 12:00

Платежен баланс

Декември 202316.02.2024, 12:00

Външна търговия

Ноември 202316.02.2024, 12:00

Преки инвестиции - поток

Декември 202316.02.2024, 14:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Декември 202319.02.2024, 12:00

Инвестиционни фондове

Декември 202323.02.2024, 12:00

Парична статистика

Януари 202427.02.2024, 12:00

Лихвена статистика

Януари 202428.02.2024, 12:00

Брутен външен дълг

Декември 202306.03.2024, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Февруари 202411.03.2024, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Декември 202315.03.2024, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Февруари 202421.03.2024, 12:00

Платежен баланс

Януари 202421.03.2024, 12:00

Външна търговия

Декември 202321.03.2024, 12:00

Преки инвестиции - поток

Януари 202426.03.2024, 12:00

Парична статистика

Февруари 202428.03.2024, 12:00

Лихвена статистика

Февруари 202429.03.2024, 12:00

Преки инвестиции - размер

Декември 202329.03.2024, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Декември 202329.03.2024, 12:00

Брутен външен дълг

Януари 202404.04.2024, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Март 202415.04.2024, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Март 202417.04.2024, 12:00

Платежен баланс

Февруари 202417.04.2024, 12:00

Външна търговия

Януари 202417.04.2024, 12:00

Преки инвестиции - поток

Февруари 202422.04.2024, 14:00

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори

Декември 202323.04.2024, 12:00

Парична статистика

Март 202425.04.2024, 12:00

Лихвена статистика

Март 202429.04.2024, 12:00

Брутен външен дълг

Февруари 202408.05.2024, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Април 202413.05.2024, 12:00

Кредити и депозити по количествени категории и икономически дейности

Март 202415.05.2024, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Април 202415.05.2024, 14:00

Лизингови дружества

Март 202416.05.2024, 14:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Март 202417.05.2024, 12:00

Платежен баланс

Март 202417.05.2024, 12:00

Външна търговия

Февруари 202417.05.2024, 12:00

Преки инвестиции - поток

Март 202420.05.2024, 12:00

Инвестиционни фондове

Март 202427.05.2024, 12:00

Парична статистика

Април 202429.05.2024, 12:00

Лихвена статистика

Април 202430.05.2024, 12:00

Брутен външен дълг

Март 202406.06.2024, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Май 202407.06.2024, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Март 202414.06.2024, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Май 202417.06.2024, 12:00

Платежен баланс

Април 202417.06.2024, 12:00

Външна търговия

Март 202417.06.2024, 12:00

Преки инвестиции - поток

Април 202425.06.2024, 12:00

Парична статистика

Май 202427.06.2024, 12:00

Лихвена статистика

Май 202428.06.2024, 12:00

Преки инвестиции - размер

Март 202428.06.2024, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Март 202428.06.2024, 12:00

Брутен външен дълг

Април 202404.07.2024, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Юни 202415.07.2024, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Юни 202417.07.2024, 12:00

Платежен баланс

Май 202417.07.2024, 12:00

Преки инвестиции - поток

Май 202417.07.2024, 12:00

Външна търговия

Април 202422.07.2024, 14:00

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори

Март 202423.07.2024, 12:00

Парична статистика

Юни 202425.07.2024, 12:00

Лихвена статистика

Юни 202430.07.2024, 12:00

Брутен външен дълг

Май 202406.08.2024, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Юли 202407.08.2024, 12:00

Кредити и депозити по количествени категории и икономически дейности

Юни 202415.08.2024, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Юли 202415.08.2024, 14:00

Лизингови дружества

Юни 202416.08.2024, 12:00

Платежен баланс

Юни 202416.08.2024, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юни 202416.08.2024, 12:00

Външна търговия

Май 202416.08.2024, 14:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Юни 202419.08.2024, 12:00

Инвестиционни фондове

Юни 202423.08.2024, 12:00

Парична статистика

Юли 202427.08.2024, 12:00

Лихвена статистика

Юли 202430.08.2024, 12:00

Брутен външен дълг

Юни 202405.09.2024, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Август 202409.09.2024, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Юни 202416.09.2024, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Август 202419.09.2024, 12:00

Платежен баланс

Юли 202419.09.2024, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юли 202419.09.2024, 12:00

Външна търговия

Юни 202424.09.2024, 12:00

Парична статистика

Август 202426.09.2024, 12:00

Лихвена статистика

Август 202430.09.2024, 12:00

Брутен външен дълг

Юли 202430.09.2024, 12:00

Преки инвестиции - размер

Юни 202430.09.2024, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Юни 202404.10.2024, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Септември 202415.10.2024, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Септември 202417.10.2024, 12:00

Платежен баланс

Август 202417.10.2024, 12:00

Преки инвестиции - поток

Август 202417.10.2024, 12:00

Външна търговия

Юли 202422.10.2024, 14:00

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори

Юни 202423.10.2024, 12:00

Парична статистика

Септември 202425.10.2024, 12:00

Лихвена статистика

Септември 202430.10.2024, 12:00

Брутен външен дълг

Август 202406.11.2024, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Октомври 202407.11.2024, 12:00

Кредити и депозити по количествени категории и икономически дейности

Септември 202415.11.2024, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Октомври 202415.11.2024, 14:00

Лизингови дружества

Септември 202418.11.2024, 12:00

Инвестиционни фондове

Септември 202418.11.2024, 12:00

Платежен баланс

Септември 202418.11.2024, 12:00

Преки инвестиции - поток

Септември 202418.11.2024, 12:00

Външна търговия

Август 202418.11.2024, 14:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Септември 202425.11.2024, 12:00

Парична статистика

Октомври 202427.11.2024, 12:00

Лихвена статистика

Октомври 202429.11.2024, 12:00

Брутен външен дълг

Септември 202405.12.2024, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Ноември 202409.12.2024, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Септември 202416.12.2024, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Ноември 202418.12.2024, 12:00

Платежен баланс

Октомври 202418.12.2024, 12:00

Преки инвестиции - поток

Октомври 202418.12.2024, 12:00

Външна търговия

Септември 202423.12.2024, 12:00

Парична статистика

Ноември 202430.12.2024, 12:00

Лихвена статистика

Ноември 202430.12.2024, 14:00

Брутен външен дълг

Октомври 202430.12.2024, 14:00

Преки инвестиции - размер

Септември 202430.12.2024, 14:00

Международна инвестиционна позиция

Септември 2024