logo
Skip to content
    
    

    

Календар за Статистика

06.06.2023, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Май 202309.06.2023, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Март 202315.06.2023, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Май 202316.06.2023, 12:00

Преки инвестиции - поток

Април 202316.06.2023, 12:00

Външна търговия

Март 202316.06.2023, 12:00

Платежен баланс

Април 202323.06.2023, 12:00

Парична статистика

Май 202327.06.2023, 12:00

Лихвена статистика

Май 202330.06.2023, 12:00

Преки инвестиции - размер

Март 202330.06.2023, 12:00

Брутен външен дълг

Април 202330.06.2023, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Март 202306.07.2023, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Юни 202317.07.2023, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Юни 202319.07.2023, 12:00

Преки инвестиции - поток

Май 202319.07.2023, 12:00

Външна търговия

Април 202319.07.2023, 12:00

Платежен баланс

Май 202321.07.2023, 14:00

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори

Март 202324.07.2023, 12:00

Парична статистика

Юни 202326.07.2023, 12:00

Лихвена статистика

Юни 202328.07.2023, 12:00

Брутен външен дълг

Май 202304.08.2023, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Юли 202309.08.2023, 12:00

Кредити и депозити по количествени категории и икономически дейности

Юни 202315.08.2023, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Юли 202315.08.2023, 14:00

Лизингови дружества

Юни 202316.08.2023, 14:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Юни 202317.08.2023, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юни 202317.08.2023, 12:00

Външна търговия

Май 202317.08.2023, 12:00

Платежен баланс

Юни 202321.08.2023, 12:00

Инвестиционни фондове

Юни 202323.08.2023, 12:00

Парична статистика

Юли 202325.08.2023, 12:00

Лихвена статистика

Юли 202330.08.2023, 12:00

Брутен външен дълг

Юни 202305.09.2023, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Август 202311.09.2023, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Юни 202315.09.2023, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Август 202319.09.2023, 12:00

Външна търговия

Юни 202319.09.2023, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юли 202319.09.2023, 12:00

Платежен баланс

Юли 202325.09.2023, 12:00

Парична статистика

Август 202327.09.2023, 12:00

Лихвена статистика

Август 202329.09.2023, 12:00

Преки инвестиции - размер

Юни 202329.09.2023, 12:00

Брутен външен дълг

Юли 202329.09.2023, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Юни 202305.10.2023, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Септември 202316.10.2023, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Септември 202318.10.2023, 12:00

Външна търговия

Август 202318.10.2023, 12:00

Преки инвестиции - поток

Август 202318.10.2023, 12:00

Платежен баланс

Август 202323.10.2023, 12:00

Парична статистика

Септември 202323.10.2023, 14:00

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори

Юни 202325.10.2023, 12:00

Лихвена статистика

Септември 202330.10.2023, 12:00

Брутен външен дълг

Август 202306.11.2023, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Октомври 202308.11.2023, 12:00

Кредити и депозити по количествени категории и икономически дейности

Септември 202315.11.2023, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Октомври 202315.11.2023, 14:00

Лизингови дружества

Септември 202316.11.2023, 12:00

Външна търговия

Септември 202316.11.2023, 12:00

Преки инвестиции - поток

Септември 202316.11.2023, 12:00

Платежен баланс

Септември 202316.11.2023, 14:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Септември 202320.11.2023, 12:00

Инвестиционни фондове

Септември 202323.11.2023, 12:00

Парична статистика

Октомври 202327.11.2023, 12:00

Лихвена статистика

Октомври 202329.11.2023, 12:00

Брутен външен дълг

Септември 202306.12.2023, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Ноември 202308.12.2023, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Септември 202315.12.2023, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Ноември 202319.12.2023, 12:00

Външна търговия

Октомври 202319.12.2023, 12:00

Преки инвестиции - поток

Октомври 202319.12.2023, 12:00

Платежен баланс

Октомври 202322.12.2023, 12:00

Парична статистика

Ноември 202328.12.2023, 12:00

Преки инвестиции - размер

Септември 202328.12.2023, 12:00

Брутен външен дълг

Октомври 202328.12.2023, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Септември 202329.12.2023, 12:00

Лихвена статистика

Ноември 2023