logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на консумативи за офис техника

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0030


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 26.05.2020, 12:06 Изтегли PDF (5528 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 26.05.2020, 12:07 Изтегли PDF (10283 KB)

Документация

Публикувано на 26.05.2020, 16:54 Изтегли ZIP (226 KB)

Протокол

Публикувано на 08.07.2020, 16:21 Изтегли PDF (560 KB)

Доклад

Публикувано на 08.07.2020, 16:24 Изтегли PDF (1680 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 08.07.2020, 16:25 Изтегли PDF (1709 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 31.08.2020, 13:09 Изтегли PDF (4791 KB)

Договор

Публикувано на 31.08.2020, 13:10 Изтегли PDF (44361 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 20.01.2023, 17:40 Изтегли PDF (279 KB)