logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Абонаментно обслужване на Информационната система за провеждане на аукциони и подписки за замяна на ДЦК (АДЦК) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9098098


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 14.04.2020, 16:45 Изтегли PDF (1530 KB)

Информация за възлагане

Публикувано на 14.04.2020, 16:48 Изтегли PDF (1404 KB)

Документация

Публикувано на 14.04.2020, 16:52 Изтегли ZIP (441 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 24.04.2020, 16:27 Изтегли PDF (1342 KB)

Протокол

Публикувано на 13.05.2020, 16:56 Изтегли PDF (1786 KB)

Информация за възлагане

Публикувано на 10.06.2020, 17:06 Изтегли PDF (1221 KB)

Договор

Публикувано на 10.06.2020, 17:06 Изтегли PDF (93820 KB)