logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка и монтаж на климатична техника в сградата на БНБ, пл. "Княз Александър I" № 1, гр. София

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0036


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 11.06.2020, 14:11 Изтегли PDF (4611 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 11.06.2020, 14:12 Изтегли PDF (14059 KB)

Документация

Публикувано на 12.06.2020, 11:53 Изтегли ZIP (293 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 03.07.2020, 17:46 Изтегли PDF (966 KB)

Протокол

Публикувано на 07.08.2020, 12:58 Изтегли PDF (668 KB)

Доклад

Публикувано на 07.08.2020, 12:59 Изтегли PDF (707 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 07.08.2020, 13:00 Изтегли PDF (188 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 1

Публикувано на 03.09.2020, 15:48 Изтегли PDF (5488 KB)

Договор по ОП № 1

Публикувано на 03.09.2020, 15:50 Изтегли PDF (3781 KB)