logo
Skip to content

Открита процедура • Изработка, доставка и монтаж на мебелно оборудване по одобрен интериорен проект, за обект: „Изграждане на нов Касов център на БНБ в гр. Пловдив, бул. „Ягодовско шосе“ № 2

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0039


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 15.06.2020, 10:48 Изтегли PDF (3214 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 15.06.2020, 10:49 Изтегли PDF (6074 KB)

Документация

Публикувано на 17.06.2020, 12:14 Изтегли ZIP (6458 KB)

Протокол

Публикувано на 07.08.2020, 17:24 Изтегли PDF (351 KB)

Доклад

Публикувано на 07.08.2020, 17:27 Изтегли PDF (447 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 07.08.2020, 17:29 Изтегли PDF (148 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 17.09.2020, 10:53 Изтегли PDF (3315 KB)

Договор

Публикувано на 17.09.2020, 10:54 Изтегли PDF (59991 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 21.02.2023, 17:29 Изтегли PDF (281 KB)