logo
Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Абонаментна поддръжка на Системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0017


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 19.03.2020, 17:45 Изтегли PDF (2887 KB)

Становище от АОП

Публикувано на 04.05.2020, 10:42 Изтегли PDF (165 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 01.06.2020, 16:59 Изтегли PDF (445 KB)

Договор

Публикувано на 01.06.2020, 17:00 Изтегли PDF (25251 KB)