logo Skip to content

Стажантска програма 2021

Българската народна банка открива стажантската си програма за 2021 г. С оглед епидемиологичната обстановка кандидатстването за участие в програмата се извършва само чрез електронен формуляр, публикуван в подрубрика Как да кандидатствате.

Провеждането на стажовете ще се осъществява при стриктно спазване на установените мерки за защита срещу разпространението на коронавирус, свързани с достъпа до сградите на БНБ, спазването на изискващата се физическа дистанция, правилата за лична хигиена, дезинфекция, и др.


 

Какво предлагаме

Българската народна банка предлага възможност за студентски неплатен стаж през летните месеци – от юни до септември. Като престижна институция с безупречна репутация БНБ е привлекателна за студенти от широк кръг специалности в университети с различен профил – икономически, математически, хуманитарен, технически.


 

Какви са ползите

С участието си в нашата стажантска програма Вие имате възможност:

  • да се запознаете с дейностите и функциите на централната банка на България;
  • да станете част от екипа на утвърдени специалисти;
  • да поемете предизвикателството да участвате в дейностите на централна банка – член на ЕСЦБ;
  • да се учите и да се развивате „на място“, придобивайки важен практически опит, като провеждате научни изследвания по изучавани дисциплини и подготвяте курсови проекти;
  • да се консултирате с експертите на БНБ по интересуващи Ви теоретични и практически въпроси;
  • да ползвате богатия библиотечен фонд на банката.