logo
Skip to content

Публично състезание • Осигуряване на софтуерна и хардуерна абонаментна поддръжка на място в режим 7х24 на продукти на Check Point

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0021


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 13.04.2020, 13:26 Изтегли PDF (401 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 13.04.2020, 13:28 Изтегли PDF (524 KB)

Документация

Публикувано на 13.04.2020, 13:29 Изтегли ZIP (245 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 16.04.2020, 13:43 Изтегли PDF (101 KB)

Съобщение за промяна в датата за отваряне на оферти

Публикувано на 04.05.2020, 18:31 Изтегли PDF (549 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 05.05.2020, 09:54 Изтегли PDF (2953 KB)

Протокол

Публикувано на 18.05.2020, 17:00 Изтегли PDF (1254 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 18.05.2020, 17:01 Изтегли PDF (1923 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 09.06.2020, 17:33 Изтегли PDF (503 KB)

Договор

Публикувано на 09.06.2020, 17:35 Изтегли PDF (2534 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 24.09.2021, 13:12 Изтегли PDF (1692 KB)