logo
Skip to content

Пряко договаряне • Абонамент за достъп до съдържание на чуждестранни специализирани електронни издания през 2020 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0005


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 10.02.2020, 17:17 Изтегли PDF (2491 KB)

Покана и приложения

Публикувано на 10.02.2020, 17:17 Изтегли ZIP (14797 KB)

Протокол от проведено договаряне

Публикувано на 25.02.2020, 16:41 Изтегли PDF (302 KB)

Протокол

Публикувано на 25.02.2020, 16:42 Изтегли PDF (666 KB)

Доклад

Публикувано на 25.02.2020, 16:43 Изтегли PDF (1796 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 25.02.2020, 16:43 Изтегли PDF (1795 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 17.03.2020, 12:28 Изтегли PDF (2669 KB)

Договор

Публикувано на 17.03.2020, 12:29 Изтегли PDF (59227 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 12.01.2021, 11:48 Изтегли PDF (3679 KB)