logo
Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Техническа поддръжка на Oracle лицензи за нуждите на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0013


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 16.03.2020, 17:59 Изтегли PDF (2214 KB)

Решение за прекратяване

Публикувано на 05.05.2020, 13:36 Изтегли PDF (1954 KB)

Обявление за прекратяване

Публикувано на 21.05.2020, 11:11 Изтегли PDF (464 KB)