logo
Skip to content

Открита процедура • Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0029


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 26.05.2020, 11:54 Изтегли PDF (3091 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 26.05.2020, 11:55 Изтегли PDF (16051 KB)

Документация

Публикувано на 26.05.2020, 17:12 Изтегли ZIP (713 KB)

Съобщение за промяна в датата за отваряне на оферти

Публикувано на 25.06.2020, 17:38 Изтегли PDF (1273 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информаци

Публикувано на 29.06.2020, 11:40 Изтегли PDF (3864 KB)

Протокол

Публикувано на 14.07.2020, 17:17 Изтегли PDF (902 KB)

Доклад

Публикувано на 14.07.2020, 17:18 Изтегли PDF (1920 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 14.07.2020, 17:18 Изтегли PDF (1978 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 2

Публикувано на 10.08.2020, 12:56 Изтегли PDF (673 KB)

Договор по ОП № 2

Публикувано на 10.08.2020, 12:58 Изтегли PDF (9213 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 1

Публикувано на 31.08.2020, 13:06 Изтегли PDF (1405 KB)

Договор по ОП № 1

Публикувано на 31.08.2020, 13:07 Изтегли PDF (13413 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 02.09.2022, 15:59 Изтегли PDF (278 KB)